Hopp til innhold

Godt Ap-valg i Indre Østfold

I Skiptvet og Rakkestad ligger det an til å bli en økning på henholdsvis 5 og 5,5 prosentpoeng for Arbeiderpartiet.

Valgurne i Rømskog

Ap økte oppslutningen med 2 prosentpoeng i Rømskog.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Høyre har også gjort det bra i mange Indre Østfold-kommuner, mens Frp enten har gått litt tilbake eller holdt stillingen i regionen.

Følg med her: Valgresultater

Her finner du en oversikt over alle partienes listekandidater i fylket.

Askim:

Idet 7782 stemmer var talt opp i Askim, hadde Arbeiderpartiet 36,3 prosent av stemmene. Det er en økning på 3 prosentpoeng i forhold til valgresultatet i 2005.

Også Høyre lå an til en økning på 3 prosentpoeng. Partiet hadde da fått 16 prosent av stemmene.

Frp lå an til en nedgang på 1,8 prosentpoeng, mens Frp lå an til å gå tilbake med 1,6 prosentpoeng.

Eidsberg:

Da 5633 stemmer var talt opp i Eidsberg, hadde Ap fått 31,8 prosent - en økning på 3,7 prosent.

Høyre hadde fått 14,4 prosent, noe som tilsvarer en økning på 4,4 prosent.

Frp lå an til en reduksjon på 1,7 prosentpoeng. Venstre lå an til en nedgang på 2 prosentpoeng.

Rakkestad:

I Rakkestad fikk Arbeiderpartiet 32,4 prosent - en økning på 5,5 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2005.

Også Høyre gjorde det bra i Rakkestad og fikk en stemmeandel på 10,5 prosent - en økning på 2,1 prosentpoeng.

Frp gikk tilbake med 1,7 prosentpoeng - til 21,6 prosent.

Spydeberg:

Sp økte mest i Spydeberg - med 2,5 prosentpoeng til 13,4 prosent.

Ap økte med 2,3 prosentpoeng til 29 prosent.

Frp gikk tilbake med 0,8 prosentpoeng til 25,6 prosent.

SV gikk mest tilbake med 2,7 prosentpoeng og endte med 3,9 prosent av stemmene.

Skiptvet:

Arbeiderpartiet fikk 31,2 prosent av stemmene i Skiptvet - en økning på fem prosent.

Den nest største økningen hadde Høyre, med 1,5 prosentpoeng. Totalt hadde partiet 10,5 prosent av stemmene.

Frp og KrF gikk 0,8 prosent tilbake i forhold til 2005.

Venstre og SV gikk mest tilbake, henholdsvis med 1,7 og 1,9 prosentpoeng.

Hobøl:

Høyre hadde størst fremgang i Hobøl - 2,8 prosentpoeng. Totalt fikk partiet 14,1 prosent av stemmene i Hobøl.

Arbeiderpartiet fikk 30,8 prosent, en økning på 2,2 prosentpoeng.

Frp fikk 29,6 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

KrF og SV gikk mest tilbake, med 1,7 prosentpoeng hver.

Trøgstad:

I Trøgstad har Arbeiderpartiet fått 29 prosent av stemmene, hvilket er en økning på 4,1 prosentpoeng fra 2005.

Høyre fikk 13,5 prosent, en økning på 3,6 prosentpoeng.

Frp, derimot, gikk tilbake 2,3 prosentpoeng til 27,5 prosent.

Venstre har også gått tilbake ganske mye - 2,4 prosentpoeng - og fikk en samlet oppslutning på 2,3 prosent.

Rømskog:

Rømskog var som vanlig den kommunen som hadde resultatene klare tidligst.

Arbeiderpartiet gjorde det best i Rømskog med en fremgang på 2 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg og en oppslutning på 36,1 prosent.

KrF er nest største parti i Rømskog og gikk frem 0,2 prosentpoeng til 27,6 prosent fra valget i 2005.

Frp fikk 73 stemmer, noe som betød nøyaktig samme prosentandel som for fire år siden.

Valgets taper i Rømskog var Sp, som fikk 49 stemmer, som er 11,5 prosent og en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng.

Aremark:

I Aremark, derimot, økte Sp med 2,1 prosentpoeng til 18,2 prosent.

Arbeiderpartiet fikk 270 stemmer og en økt oppslutning på 0,4 prosentpoeng. Partiet er Aremarks største og fikk en oppslutning på 32 prosent.

Størst økning i Aremark fikk Frp med 4,4 prosentpoeng fra 2005 til 22,2 prosent.

Partiet er kommunens nest største parti med 188 stemmer.

KrF gikk mest tilbake, med 3,7 prosentpoeng, og fikk en oppslutning på 11,1 prosent.

Marker:

I Marker var valgdeltakelsen lav - 63,4 prosent.

Høyre hadde størst fremgang, med 2,4 prosentpoeng. Partiet fikk 10,6 prosent av stemmene.

Arbeiderpartiet gikk 1,5 prosentpoeng frem fra 2005 og fikk 627 stemmer - 36,2 prosent.

Venstre gikk mest tilbake - 2 prosentpoeng. Partiet fikk 1,9 prosent av stemmene i Marker.

LES: Alt om valget i Østfold

LES MER: