Gods fra vei til sjø

Norges rederiforbund mener økning av avgifter i havnene bryter med målsetningen om å få mer gods over fra vei til sjø. Det er varslet en kraftig prisøkning i Oslo havn, etter at det tyrkiske selskapet Yilport tok over containervirksomheten i havna 1.februar.