Hopp til innhold

Godkjente tomt - nekter bygging

Halden kommune har pekt ut og godkjent hyttetomta til Lars-Øivind Johannessen. Likevel fikk han nei til å bygge. Kommunen kaller det en liten feil.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen
Foto: NRK / NRK

I 2007 ble det fradelt to hyttetomter fra gården Gjesteby ved Femsjøen i Halden. Kommunen bestemte hvor tomtene skulle ligge, mellom 50 og 70 meter fra Femsjøen.

Den ene tomteeieren fikk ja til å bygge, og satte i fjor opp sin hytte. Tre måneder senere var Johannessen klar med sin byggesøknad. Han fikk nei.

- En feil

- Vi ble kalt inn til møte i kommunen. Der ble vi fortalt at det hadde skjedd en feil, og at det ikke skulle vært tildelt tomter innenfor 100-metersonen til Haldenvassdraget, forteller Lars-Øivind Johannessen.

På spørsmål om hvorfor naboen fikk bygge på sin tomt, som ligger like langt fra sjøen, fikk han ikke noe godt svar.

Fylkesmannen i Østfold bekrefter at det er en 100 meters vernesone rundt Haldenvassdraget, men at det er opp til kommunen å bestemme hva som kan bygges innenfor denne grensen.

Mistenker juks

I løpet av saksgangen har flere av de involverte personene i saken fått høre at en navngitt arbeiderpartipolitiker i Halden har forsøkt å stoppe byggingen av Johannessens hytte.

Politikerens familie eier nabohytta til Johannessens tomt, som har fått byggenekt.

- Det er ikke bare vi som har hørt det, men det er sagt rett ut til oss, bekrefter Lars-Øivind Johannessen.

Halden kommune vil ikke kommentere saken, men sier at den vil komme opp som klagesak i planutvalget i mai måned.

Opposisjonen reagerer

Bystyremedlem og medlem av teknisk utvalg i Halden, Per Egil Evensen, reagerer kraftig på forskjellsbehandlingen-

- Det går ikke an å la folk få kjøpe tomt for flere hundre tusen kroner, og deretter si nei til å bygge. Det kan ikke være rett på noen som helst måte. Her må kommunen rydde opp og la tomteeieren få bygge og få saken ut av verden, sier han.

Spørsmålet er hva som skal skje med hytta som allerede er bygget på en tilsvarende tomt, dersom byggenekten opprettholdes for Johannessens tomt.

Til påstanden om at en arbeiderpartipolitiker har forsøkt å stoppe hyttebyggingen av hensyn til egen familiehytte, sier han;

- Jeg har hørt at det har vært politisk press i saken, men kan ikke kommentere det.