Godkjenner ikke Halden-budsjett

Fylkesmannen i Østfold vil ikke godkjenne Halden kommunes budsjett for 2014.

Halden kommune rådhuset

KRITISK FOR HALDEN. Fylkesmannen sier nei både til 2014-budsjettet og økonomiplan 2014-2017.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fylkesmannen har funnet Halden kommunes årsbudsjett ugyldig, og har opphevet vedtaket om budsjett gjort av kommunestyret den 19.12.2013.

Fylkesmannen har samtidig funnet økonomiplan for 2014-2017 ugyldig slik at også denne oppheves, skriver kommunen på egne nettsider.

Fylkesmannens beskjed er fersk, og har ikke vært bearbeidet administrativt eller politisk.

- Umiddelbart ser jeg at det er knyttet noen kommentarer til inntektsnivået på rammetilskuddet vårt og inntektsutjemning. Det er også knyttet noen kommentarer til investeringsbudsjttet vårt, sier økonomisjef i Halden kommune, Roar Vevelstad, til NRK.

Les også:

Roar Vevelstad

VIL ANALYSERE FYLKESMANNENS BREV. Fylkesmannen har bedt kommunen om å se på både driftsinnteker og driftsutgifter, og det ligger mye arbeid foran Halden kommune knyttet til dette, sier økonomisjef Roar Vevelstad.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Nær dialog

- Politisk og administrativ ledelse har gjennom høsten og vinteren vært i nær dialog med Fylkesmannen som ROBEK-kommune hvor forpliktende plan, budsjett og utredningsarbeid i forhold til den økonomiske situasjonen har blitt diskutert, sier fungerende ordfører i Halden, Lena Karlsen (H).

Det vil i dag bli innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte den 20.03.14 kl 19:00.

- I møtet vil formannskapet bli orientert om Fylkesmannens vedtak og beslutte en framdriftsprosess med sikte på å vedta nytt budsjett senest 08.05.14 og ny økonomiplan innen utgangen av juni 2014, heter det fra Karlsen.

Les også:

Kritisk situasjon

Kommunens økonomiske situasjon er kritisk og vil være vanskelig i flere år fremover.

- Det er et overordnet mål å gjenvinne økonomisk handlefrihet samtidig som tjenestene er forutsigbare og forsvarlige.

Denne prosessen er krevende og vil innebære et omfattende arbeid og innsats fra ansatte, administrasjonen og politisk nivå, sier Lena Karlsen på kommunens nettsider.

Forverring av driftsbudsjettet

Økonomisjef Roar Vevelsad sier til NRK at kommunen har en kjempeutfordring på driftssiden.

- Driftsmessig sett hadde vi en prognose for januar, der vi trodde på balanse. Vi har hatt noen forverringer i driftsutgiftene våre, og vi er i ferd med å avslutte arbeidet med økonomirapporten knyttet til februar, sier han.

Han vil ikke forskuttere innholdet i februar-rapporten, men sier den vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet.

Han sier det er ytterligere utfordringer knyttet til 2014-budsjettet.

Landets største kommunale underskudd

Halden kommune hadde ved årsskiftet 285 millioner kroner i akkumulert underskudd, og er dermed den kommunen i landet som har det største oppsamlede underskuddet.

Nylig ble det kjent at rådmannen av likviditetsårsaker, ønsket å heve kassakreditten fgra 350 til 550 millioner, men kommunestyret avslo.

Det har lenge vært kjent at Halden kommune har måttet låne penger til lønn, og rådmannen leter høyt og lavt etter å finne effektiviseringsgevinster, samtidig som at avgifter økes.

- Likviditetsmessig er det vanskelig. Vi er i ferd med å legge en plan for hvordan likviditeten skal håndteres, slik at vi skal kunne møte våre betalingsforpliktelser, sier Roar Vevelstad .