Godkjenner hytter på Hankø

Fylkesmannen gitt grønt lys for planene om å bygge inntil førti nye hytter i Husebukta i Fredrikstad.

Husebukta

Inntil 40 nye hytter får bygges i Husebukta på Hankø.

Foto: NRK

Fylkesmannen i Østfold godkjenner planene om hyttebygging i et omstridt område på Hankø i Fredrikstad.

Protestene har kommet både fra lokalbefolkningen på Hankø, hytteeiere og politikere, som mener at prosjektet er på kollisjonskurs med forbudet mot å bygge i strandsonen.

Likevel fikk utbygger rammetillatelse for prosjektet av Fredrikstad kommune i fjor, og utbyggerne begynte å selge leilighetene i prosjektet allerede i fjor sommer.

Les også:

Sjøbodplanene i Husebukta på Hankø

Hankø Utvikling AS ønsket å bygge 40 nye hytter i Husebukta.

Foto: MAKE Arkitekter as

- Seier for motstanderne

Klagen fra motstanderne gikk ut på at benyttelsen av leilighetene, og tilknytningen til hotellet, ikke stemmer overens med argumentene for å omgå forbudet mot å bygge i strandsonen.

I september i 2009 utsatte Fylkesmannen i Østfold iverksettingen av vedtaket om å si ja til byggingen som Fredrikstad kommune hadde gitt. Også Miljøverndepartementet ville utsette iverksetting.

Selv om det bygges hytter er likevel dette vedtaket som nå har kommet en seier for motstanderne, sier talsmann Håkon Fensbekk til NRK.

- Fylkesmannen sier i vedtaket at man får bygge i Husebukta for å drive utleie og hotellvirksomhet. Men samtidig sier de helt klart at det er ikke forenlig med reguleringsformålet å selge dette her, og å drive det på samme måte som om det hadde vært i privat eie, sier han.

- Grei løsning

- Måten avtalene var lagt opp på i utgangspunktet ville i praksis bety at området ble privatisert, sier Fensbekk.

Det Fylkesmannen nå har godkjent er ikke det mostanderne har kjempet imot, sier han.

- En slik utbygging som dette har vi aldri vært imot. Vi har alltid vært bekymret for at det skulle komme en snikprivatisering, og det ser vi nå at det er satt en stopper for, sier han.