God beredskap på ankomstsenter

Ankomstsenter Østfold i Råde er godt forberedt på en eventuell ny bølge asylsøkere, etter at Tyrkia åpnet grensen mot Hellas for flyktninger. Det sier Udis representant på senteret, Knut Jostein Berglyd. Han sier antall senger er redusert på grunn av ombyggingsarbeid, men kapasiteten kan økes på kort varsel.

Ankomstsenter Østfold
Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK