Vil ha globalt datasenter på Ringerike

Internettgiganter som Apple, Facebook og Google har allerede etablert sentre for sine enorme mengder data i skandinaviske land. Nå utreder Ringerike kommune mulighetene for en slik datahall på Ringerike.

Datalagring

Facebook har brukt flere hundre millioner kroner på å etablere seg i Luleå i Sverige. Ringerike kommune utreder sammen med andre aktører mulighetene for et slikt anlegg i kommunen.

Foto: Cascade Creative Media

– Vi har en god kombinasjon av regulerte industriområder som er flate og har tilgang til vann til kjøling – og ikke minst trygg tilgang til strøm, sier Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune.

Invest In Norway, avdelingen i Innovasjon Norge som kartlegger industrimuligheter for utenlandske investorer i landet vårt, anbefalte Ringerike kommune å jobbe med potensialet for store datalagringshaller i kommunen.

Apple, Facebook og Google har allerede etablert seg i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. Dette har skapt flere hundre nye arbeidsplasser i alle disse landene.

Facebook logo
Foto: ROBERT GALBRAITH / Reuters

Så mange som seksti store "fabrikker" som er fylt opp av dataservere kan bli opprettet i Europa de neste ti femten årene, sier Isaksen.

– Bare utviklingen i datamengdene fra bruk av smarttelefoner gjør at antall dataservere eksploderer rundt om i Europa, sier han.

Mener alt ligger til rette

Tore Isaksen

Rådmann Tore Isaksen mener alt ligger til rette for store datalagringssentre på Ringerike

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

Ringerike kommune hevder å ha landets mest robuste kraftforsyning gjennom Statnett og EBs forsyningslinjer. Kommunen samarbeider med Follum Eiendom, Ringeriks-Kraft, EB, Vardar og Statnett om den internasjonale teknologisatsingen.

Foreløpig er det arealene på Follum-moen som er vurdert som de mest aktuelle, og timingen kan være god. Stortinget har i statsbudsjettet for 2016 vedtatt redusert elavgift for store datasentre.

– Det er mange som slåss om å tilby gode områder for datalagring. Vi har allerede lært i denne prosessen at vi må sørge for helt ferdigregulerte områder og knytte oss konkret opp mot sikre strømleverandører og kraftverk for å være konkurransedyktige.