Glassverket anmeldte økonomisk rot

Glassverket Idrettsforening har politianmeldt økonomiske misligheter i klubben, men kjenner foreløpig ikke hele omfanget av det som har skjedd. Klubben står også i fare for selv å bli anmeldt.

Glassverket

Spillergruppa i Glassverket må nå reforhandle kontraktene sine, etter at klubben har avdekket store økonomiske misligheter.

Foto: Anne-Marit Borgen Werring / NRK

Styret har avsluttet arbeidsforholdet med den regnskapsansvarlige, og har også blitt enig med daglig leder om å avslutte hans arbeidsforhold, skriver klubben i en pressemelding mandag kveld.

Det er usikkert om noen har begått underslag.

– Det er litt tidlig å si, men at det er transaksjoner her som ikke har noe i vårt regnskap å gjøre, det har vi slått fast, sier Frode Steen, styremedlem i Glassverket Idrettsforening

Regnskapet i idrettsforeningen har ikke vært ført etter gjeldende regelverk siden april 2016.

– Vi har hatt en regnskapsfører for å ta vare på regnskapet, men så ser vi at det ikke er gjort i tråd med de retningslinjer som foreligger.

Frode Steen

VIL HA OVERSIKT: Styremedlem Frode Steen forteller at idrettsforeningen nå vil gå gjennom regnskapet for å få full oversikt.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Kan selv bli politianmeldt

Kemneren har konstatert at det er begått lovbrudd ved at det ikke er innbetalt forskuddstrekk, skatter og avgifter, og styret er gjort kjent med at klubben risikerer å bli politianmeldt for dette. Glassverket må nå ordne opp dette forholdet, før andre betalingskrav innfris.

– Først og fremst må vi betale de utstående kravene til myndighetene. Det regner vi med at vi skal få orden på nå om noen dager, sier Steen.

– Videre vil vi jobbe med å gå igjennom hele regnskapet fra transaksjon til transaksjon. Også jobber vi med ulike aktører for muligheten til en kortsiktig finansiering slik at vi kan komme gjennom denne situasjonen her, sier han.

Klubben har undersøkt saken de siste ukene, og det er klart at de nå har svært store utfordringer med ubetalte fakturaer, purringer og inkassokrav. Det er også sendt ut fakturaer på tilsammen 500.000 kroner som klubben har hatt utestående hos ulike aktører siden april.

Barneidretten må finansiere lønn

Det er trolig ikke mulig å overholde lønnsforpliktelsene i klubben fremover uten ekstern finansiering, og for å ivareta disse i november må det brukes midler fra blant annet barneidretten i Glassverket.

– Klubben er et rettssubjekt, og det betyr at vi er nødt til å bruke de midlene vi har tilgjengelig i klubben totalt sett for å gjøre opp de økonomiske kravene, sier Steen.

Klubben vil nå reforhandle kontraktene med spillerne og trenergruppa for å redusere lønnskostnadene betydelig, eller erstatte proffkontrakter med amatørkontrakter. Det kan også bli aktuelt å selge eller låne ut enkeltspillere. Spillergruppa er orientert om saken og styret berømmer dem for å være løsningsorienterte.

– Lønnskostnadene er en vesentlig utgiftspost. Vi går nå i dialog med enkeltspillere og laget totalt sett for å se på mulighetene for å redusere lønnskostnadene for en periode.

Glassverket vil fortsatt delta i seriespillet og europacupen som planlagt, men med betydelig redusert budsjett.