Til tross for tiltak har viltulykkene økt

Antallet påkjørsler av dyr langs vei og jernbane har økt betydelig siden tusenårsskiftet. Geir Arne Hilde fikk en elg i fronten på bilen i 80-sonen, men kom uskadd fra den skremmende ulykken.

Død elg ligger i veikanten på E6

Elg, rådyr, hjort og rein blir påkjørt til tross for mange tiltak.

Foto: Svein Erik Morseth/Rennebu Utmarksråd

– Plutselig, og uten forvarsel av noe slag, satt elgen i fronten på bilen, sier Geir Arne Hilde.

Natt til 15. juni, på en rett strekning på riksvei 7 rett før Hønefoss, ble hans ulykke en del av statistikken.

Bil med bulker i panser og knust rute

Slik ser bilen ut etter kollisjonen med elgen.

Foto: Privat

– Noe stort og brunt fylte hele frontruta før det forsvant over taket i løpet av sekunder.

Tall fra Statistisk sentralbyrå, som kommunene rapporterer til, viser at antall påkjørsler øker.

Tabell som viser hjorteviltpåkjørsler

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler i trafikken viser utviklingen.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Slapp med skrekken

Hilde hadde ikke kamera i frontruta. Men NRK har tidligere publisert klipp som viser hvor fort ting kan skje.

– Det er lett å kjenne seg igjen i hvor vanskelig det er å unngå kollisjon. Alt skjedde så fort at jeg rakk hverken å tenke eller bremse.

Akkurat som klippet her:

Dash-cam av elg som blir påkjørt.

Frontrutekameraet fanget opp det brutale møtet med en elg. Klippet er blant annet vist på siden til prosjektet Vilt og Trafikk i Hallingdal som siden 2010 har jobbet for å forebygge ulykker.

– Tiltakene er ikke effektive nok

– Vi mener det mest effektive er å redusere bestanden.

Samlet sett har det bare gått oppover selv om det er litt variasjoner fra år til år, sier seniorforsker Erling Solberg i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Vi ser ikke noen entydig positiv effekt av tiltakene vi har undersøkt. Antallet påkjørsler henger nøye sammen med hvor stor bestanden er av de enkelte dyra og hvor tøff vinteren er.

Viltgjerde på E18

Bane Nor og vegvesenet setter opp viltgjerder for flere titalls millioner hvert år.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

Viltgjerder har begrenset effekt, ifølge forskeren.

– At det ryddes belter på 10–20 meter synes ikke å være tilstrekkelig, vi må i så fall ha belter på flere hundre meter.

– Må jobbe målrettet

I Hallingdal var elgpåkjørsler et stort problem på 90-tallet. Både langs riksvei 7 og Bergensbanen. Gjennom et prosjekt der flere etater samarbeidet, ble det færre ulykker.

– Fra 140 påkjørte dyr da vi starta prosjektet, ligger vi nå på rundt 20 i året. Det viser at tiltakene hjelper, sier byggeleder Jon-Anders Hefte i Bane Nor.

Elgpåkjørslene økte igjen i 2017/18, men det skyldes spesielt store snømengder og ikke at tiltakene ikke fungerer, mener Hefte.

Påkjørt elg

Over 10.000 dyr måtte bøte med livet i trafikken i jaktåret 2017/18.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Seniorforsker Erlig Solberg (NINA) er enig i at lokale tiltak kan ha en effekt, men sier statistikken taler for seg.

Intensjonene er de aller beste, men når to ting slår til samtidig, som høy tetthet av dyr og tøff vinter, så forviller de seg ned på veien og blir påkjørt.

Ulykkene koster millioner

Basert på tall fra Hjorteviltregisteret, har forsikringsbransjen regnet ut at materielle skader utgjør over 300 millioner kroner av pengene som blir erstattet via forsikringen i Norge årlig.

Bil med glass i førersetet etter elgpåkjørsel

Tusenvis av glassbiter fra frontruta fylte bilen, men Geir Arne Hilde slapp fra det med skrekken.

Foto: Privat

– Ved en elgpåkjørsel får en bil i gjennomsnitt skader for fra 100.000 til 150.000 kroner, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Geir Arne Hilde

Geir Arne Hilde håper han aldri opplever noe lignende igjen.

Foto: Privat

Selv om Geir Arne Hilde kom fra kollisjonen uten skader, døde elgen momentant.

– Jeg synes vi må løfte hensynet til sikkerhet både i planlegging og ellers. Nå skal vi slutte å produsere pelsdyr av velferdshensyn, men vi tenker kanskje ikke nok på de ville dyra.

Ifølge Bane Nor er det planlagt viltgjerder langs hele bane- og vegstrekningen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Og Bane Nor bruker over 20 millioner i året på å sikre strekninger med viltgjerder for å hindre ulykker.