– Nå må sykehuset vise at de mener alvor

– Det er bra at sykehusdirektøren i Østfold beklager måten de har reagert mot jordmødrene, men nå må han også vise at han mener alvor, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i Østfold, Karen Brasetvik.

Karen Brasetvik, leder i Sykepleieforbundet i Østfold

Karen Brasetvik er leder i Sykepleieforbundet i Østfold.

Foto: NRK

Sykehuset Østfold har i dag beklaget måten de reagerte på, etter at jordmødre gikk ut offentlig med sin bekymring rundt fødetilbudet ved det nye Østfoldsykehuset.

– I ettertid ser vi at ledere og medarbeidere skulle snakket sammen før en e-post ble sendt ut i avdelingen, skriver administrerende direktør Just Ebbesen i en e-post til NRK.

Ebbesen påpeker samtidig at ytringsfriheten veier tyngre enn lojalitetskravet.

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Østfold, Karen Brasetvik, er glad for beklagelsen, men sier at Ebbesen nå må vise at han mener alvor.

– Unnskyldningen kom sent, men godt. Det er lov å be om unnskyldning når man har håndtert en sak klønete, slik sykehuset har gjort i denne saken. Samtidig forplikter dette sykehusdirektøren til å vise at han faktisk mener alvor, og at det skal være åpenhet i Sykehuset Østfold, forteller hun.

– Har et ansvar

Just Ebbesen

Sykehusdirektør Just Ebbesen gikk i dag ut og beklaget sykehusets håndtering av jordmor-saken.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Brasetvik sier videre at sykepleierforbundet nå er spente på videre praksis ved sykehuset. Hun mener at man ikke kan ha en helsetjeneste der ansatte ikke tør å si ifra om kritikkverdige forhold.

– Hvis dette bidrar til at det blir mer oppmerksomhet knyttet til åpenhet i Sykehuset Østfold, og en påminnelse til ansatte om at man både har en rett og en plikt til å si ifra, så synes jeg at det har kommet noe godt ut av denne saken.

Sykepleierforbundet vil nå se hvordan sykehusledelsen håndterer saken videre før de bestemmer seg om de vil gå videre med saken. Brasetvik er foreløpig ikke kjent med om de to berørte jordmødrene har fått en beklagelse direkte fra sykehuset.

– Det er fint at man beklager på NRK Østfold, men sykehuset har også et ansvar overfor de ansatte som har følt veldig på denne måten å bli behandlet på, påpeker hun.