Gjenger forsøker å rekruttere på skoler

Ukjente biler oppsøker videregående skoler på Romerike. Politiet sier noen av bilene er tilknyttet gjenger og at de har besøkt skolene for å verve ungdom.

Rektor ser utover parkeringsplass

FØLGER MED: Skolens rektor Geir Lindblad følger med på de fire-fem ukjente bilene som nærmest blitt en fast tradisjon på parkeringsplassenen utenfor.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Utenfor hovedinngangen får vi besøk av mørke Audier og BMWer hvert år rundt skolestart på høsten, sier rektor Geir Lindblad på Strømmen videregående skole.

Registreringsnumrene på de fremmede bilene blir rutinemessig sendt til politiet.

Flere av bilene har vist seg å tilhøre kriminelle personer fra ulike gjengmiljøer i Oslo, ifølge politiet. Politiet mener gjengene forsøker å rekruttere elevene.

Yrkesfagskolen har 1100 elever og ifølge rektor er det ytterst få som har tilknytning til kriminelle miljøer.

– Vi er kjent med at noen av våre elever oppholder seg i kriminelle miljøer på fritiden, men det er snakk om færre enn ti personer.

– Økning blant kriminelle

Politibetjent Kai-Arne Kjøbli, som jobber i Øst politidistrikts forebyggende enhet, besøker ofte skoler på Romerike. Han bekrefter at flere skoler utsettes for slike rekrutteringsforsøk.

Kai-Arne Kjøbli

FAMILIEN ER VIKTIG: Politibetjent Kai-Arne Kjøbli, som jobber i Øst politidistrikts forebyggende enhet, sier de jobber forebyggende med familiene og miljøene til ungdommene.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– I år har det vært flere biler som har oppsøkt forskjellige skoler på Romerike. Disse bilene er tilknyttet gjengmiljøene i Oslo. Vi frykter dette dreier seg om narkotikaomsetning og at det rekrutteres ungdommer fra videregående skoler til kriminell aktivitet.

– I hvilken grad lykkes gjengene med å rekruttere ungdommer fra Romerike?

– Det er vanskelig å anslå hvor vellykket denne rekrutteringen har vært for gjengene, men det har vært en økning i både narkotika- og voldssaker blant ungdommene her.

Dopsalg på skolen

Vida Athea Kokvik

PARTYDOP: Vida Athea Kokvik er elevrådsleder ved Strømmen videregående skole, og sier partydop, hasj og marihuana ikke er uvanlig på fester i nærområdet.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Elevrådsleder ved Strømmen videregående skole, Vida Athea Kokvik, sier elever har sett narkotikasalg gjentatte ganger på skolen.

– Det er et problem på flere skoler og ikke bare her. Disse bilene som kommer til skolen, er forbundet med salg av dop, gjerne marihuana og hasj.

Politiet sier også at vold er et økende problem blant enkelte ungdommer. Ofte skyldes volden gjeld i forbindelse med narkotikasalg, sier Kjøbli.

– Noen kriter narkotika og klarer kanskje å ikke å betale tilbake. Da løses konflikten med vold.

– Er voldssakene knyttet til gjengmiljøene i Oslo?

– Vi har sett ungdommer fra forskjellige grupperinger i hovedstaden som har hatt konflikter med ungdommer her på Romerike, sier politibetjenten.