Gir millionhjelp til Stjernen

Fredrikstad kommune vil ikke at ishockeyklubben Stjernen skal gå konkurs.

Jonas Andersen (Sparta) kjemper mot Stjernens Linus Kjell.
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Eva Kristin Andersen

- Vi forventer at dette skal bidra til at Stjernen kan leve videre og at man unngår slike saker i fremtiden, sier ordfører Eva Kristin Andersen.

Foto: Frp pressefoto

I torsdagens formannskapsmøte ble det bestemt at Stjernen får en økonomisk garanti på inntil én millon kroner og et tilskudd på 50 000 kroner i form av ettergitt hall-leie.

Ifølge ordfører Eva Kristin Andersen fikk innstillingen fra rådmannen, som gikk ut på å si ja til krisehjelpen, tverrpolitisk støtte.

LES: Stjernen skylder politiet penger

- Vi forventer at dette skal bidra til at Stjernen kan leve videre og at man unngår slike saker i fremtiden, sier Andersen til NRK.

Garantien tidsbegrenses til fem år, men omfatter ikke eventuelle tillegg som følger av renter og andre kostnader. Fredrikstad kommune skal også varsles dersom Stjernen ikke klarer å overholde forpliktelsene.

- Mye å si for breddeidretten

Ordføreren forteller at kommunen anser redningsoppdraget som svært viktig.

- Det er viktig å beholde en eliteklubb i Fredrikstad-regionen. Eliteidretten har mye å si for utviklingen av bredde-idretten, blant annet som en inspirasjon for de unge, sier Andersen.

I innstillingen fra rådmannen ble det understreket at klubben er i en svært tøff situasjon.

LES OGSÅ: - Ikke mer hjelp til Stjernen

- Stjernen Hockey er i en meget vanskelig økonomisk situasjon og står i fare for å bli slått konkurs. Klubben har gjennomført forskjellige tiltak for å løse situasjonen, men er fortsatt langt fra å nå målet. Stjernen har flere ganger vært i en vanskelig økonomisk situasjon, men ikke i samme omfang som nå, skrev rådmannen.

- Nye tider i Stjernen

Styremedlem i Stjernen, Dagfinn Reinertsen, er glad for at kommunen har innvilget søknaden fra ishockeyklubben.

- Vi har forsøkt å dokumentere grunnlaget for søknaden vår på en god måte, og vi syns det er veldig gledelig at rådmannens innstilling ble tatt til følge, sier han til NRK.

Ved årsskiftet hadde Stjernen en leverandørgjeld på 1,5 mililoner kroner samt en gjeld til det offentlige på nesten samme sum.

- Siden nyttår har klart å nesten redusere leverandørgjelden. Videre har vi inngått avtaler med de aller fleste om en nedbetalingsplan for den leverandørgjelden som gjenstår, forklarer Reinertsen.

Pengene fra kommunen skal brukes til å betale det klubben skylder i blant annet arbeidsgiveravgift.

- Nå skal vi gå ut i markedet og få på plass en lånepakke slik at vi kan få gjort opp den kritiske kortsikitge gjelden vår til det offentlige. Det er helt avgjørende for vår videre eksistens, sier han.

Reinertsen er helt klar på at Stjernen går nye tider i møte.

- Hjelpen fra kommunen er et signal om at Stjernen er en viktig faktor for byens idrettsliv. Samtidig har de vært klare på at de setter krav til klubben om ryddig drift videre, og det er helt i tråd med mange av det vi i styret har sagt. Skal vi drive klubben videre, må vi gjøre det på et skikkelig grunnlag både administrativt, økonomisk og sportslig, slår styremedlem i Stjernen, Dagfinn Reinertsen, fast.