Gir klarsignal til bygging av nytt storsykehus

Styret i Helse Sør-Øst har enstemmig vedtatt planene om et nytt storsykehus i Oslo. Det skal bygges tre store enheter på Gaustad, Aker og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet ved Gaustad i Oslo.

STORSYKEHUS: Sykehuset på Gaustad skal bli et stort regionsykehus med spesialistfunksjoner, akuttmottak og avdeling for barnemedisin. Gaustad blir også lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ann-Kristin Olsen

Ann-Kristin Olsen, styreleder Helse Sør-Øst.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Toppledelsen i Helse Sør-Øst fikk styrets fulle støtte til de framtidige planene for nytt sykehus i hovedstaden.

– Dette er godt og framtidsrettet grep, som vil sikre pasientene og Oslo universitetssykehus i framtiden. Det er bra vi tar utbyggingen av disse sykehusene trinnvis og sørger for at det er bærekraftig, sier Ann-Kristin Olsen, styreleder i Helse Sør-Øst.

Omleggingen vil koste 20 milliarder kroner.

Dette har styret i Helse Sør-Øst vedtatt:

  • Det gamle Ullevål sykehus skal legges ned vedtok flertallet i styret i Helse Sør-Øst i dag.
  • Alle pasienter i Oslo samles på tre sykehus.
  • Et 87.000 kvadratmeter stort sykehus på Gaustad skal bygges ved der Rikshospitalet ligger i dag. Et nytt lokalsykehus skal komme på Aker-tomten i Groruddalen. I tillegg samles alt av kreft-virksomhet på dagens Radiumhospital.
  • Pasientene i bydelene Alna, Grorud og Stovner flyttes tilbake til Oslo fra Ahus i Akershus.
  • Helseminister Bent Høie (H) må også sette sitt stempel på vedtaket før det er endelig.

Ansatte støtter planene

I ordskifte før det enstemmige vedtaket var det få innvendinger om det nye Oslo universitetssykehus.

Bare ansatte uttrykte bekymring.

– Vi støtter planene. Det eneste vi er bekymret for er at vi må være sikre på at vi på Oslo universitetssykehus har nok kapasitet og plass til pasientene. At vi ikke legger noe ned på Ullevål før det er erstattet med noe nytt, sier Svein Øverland, konserntillitsvalgt for Legeforeningen i Helse Sør-Øst. Men også han stemte for forslaget.

Vil samle kreftavdelingene

Det var i forrige uke administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus, la fram sine planer for framtidige sykehus i vår region.

Hun vil blant annet ha et 87.000 kvadratmeter stort sykehus på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og samle alle kreftavdelingene på Radiumhospitalet.

Dagens sykehus på Ullevål blir stengt og solgt.

De opprinnelig planene på Gaustad var på om lag 400.000 kvadratmeter. Lofthus ønsker ikke færre kvadratmeter totalt sett, men sprer det rundt på tre sykehus.

Saken fortsetter under bildet.

Det nye storsykehuset på Gaustad skal bygges her.

Det er på denne tomta på Gaustad sykehus at det nye storsykehuset skal bygges.

Foto: Gøril Furu / NRK

Aker blir lokalsykehus

Alle pasienter i Groruddalen får nå tilbake lokalsykehuset på Aker, som de i har kjempet for siden nedleggelsen.

De som bor i bydelen Alna, Grorud og Stovner skal igjen ha sitt lokalsykehus i hovedstaden, og ikke lenger bruke Ahus i Akershus.

Men når Aker skal gjenåpne er mer uklart. Ledelsen i Helse Sør-Øst sier Aker og Gaustad skal bygges samtidig.

Det nye sykehuset på Gaustad er ikke om lag en tredjedel av hva som først ble foreslått. Slik det nå skal bygges skal det ikke krysse Ring 3, men utvide maksimalt i alle retninger på tomten til Rikshospitalet.

Saken fortsetter under bildet.

Aker sykehus

Aker sykehus ble lagt ned som lokalsykehus i 2010 til store protester. Nå skal det gjenreises som ett av tre store sykehus i Oslo.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Myr uro rundt sykehusbyggingen

Kritikerne av gigantsykehuset mener det som er vedtatt i stor grad er det samme som de omstridte planene ledelsen ved Oslo universitetssykehus tidligere foreslo.

Det har vært mye uro rundt sykehusbyggingen i Oslo.

– Det er fint at vi nå får et felles mål for framtiden. Når vi nå skal flytte og legge ned Ullevål trinnvis, er det viktig at vi ikke ødelegger den faglige kompetansen og gode akuttkulturen vi har der, sier Kristin Brubakk konserntillitsvalgt for sykepleierforbundet i Helse Sør-Øst.