Gilde og Prior får fusjonere

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har opphevet Konkurransetilsynets forbud mot fusjonen mellom Gilde og Prior.

 

Prior/Gilde
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Departementet mener at fusjonen ikke har konkurranseskadelege innvirkninger på markedet.

Har vurdert nøye

- Dette har vært en vanskelig sak, sier statsråd Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Han peker på at fusjonen kommer til å føre til produkter som betyr mye for forbrukerne.

-  Vi har vurdert flere mulige grunner til å forby denne fusjonen, men de har ikke ført fram. En viktig vurdering var om kjøtt og fjørfe er i samme marked. For mange er det naturlig å skille disse når de handler, sier han.

Verken fagfolk i Konkurransetilsynet eller departementet har kunnet påvise at mange nok gjør dette til at det kunne brukes som grunn til at Gilde og Prior var konkurrentar.

Gigantselskap

Det sammenslåtte selskapet bli en gigant i Norge, med 7000 ansatte og produksjon i 41 kommuner.

Det nye selskapet skal etter planen hete Nortura, men Gilde og Prior skal fortsatt være navnene på produktene.

Prior hadde i 2004 en omsetning på 2,5 milliarder kroner, men tilnærmet 0 i overskudd. 2005 ser imidlertid langt lysere ut, og selskapet regner med et overskudd på et tosifret antall millioner, ifølge Nationen.

Gilde hadde i 2004 en omsetning på nær 12 milliarder kroner og et årsresultat på 94,8 millioner.

Konsernet eies av 29.000 bønder og har rundt 5.800 ansatte. Gilde Norsk Kjøtt BA har en rekke datterselskaper som etter planen også skulle fusjoneres inn i det nye selskapet.

Prior er eid av 1.393 bønder som er produsenter og leverandører av 29.396 tonn egg og 39.363 tonn hvitt kjøtt. Selskapet har tre slakterier, seks eggpakkerier og tre andre anlegg i Norge.

I fjor ønsket selskapet å slå seg sammen med eggprodusenten Norgården, men planene ble stoppet av Konkurransetilsynet.