Hopp til innhold

Gikk fra møte i protest

Da kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte til folkemøte om minnesmerke etter 22. juli, gikk flere deltagere i protest.

Går i protest

Her går Vanessa Svebakk og Ole Morten Jensen i protest under folkemøtet på Sundvollen Hotell mandag.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Sanner inviterte mandag til folkemøte rundt minnesmerke som skal oppføres for ofrene etter 22. juli. Møtet skulle være et forum for etterlatte og beboere til å stille spørsmål, men flere av deltagerne følte seg så lite hørt at de reiste seg og gikk i en ren protest.

Svarte ikke på spørsmål

– Jeg ble kraftig provosert. Sist gang jeg var så opprørt som det jeg er nå, var da jeg fikk kjennskap til denne saken.

Det sier Vanessa Svebakk. Hun er mor til et av ofrene på Utøya, og har tidligere sendt brev til Erna Solberg hvor hun ber statsministeren ta ansvar for Utøyas fremtid og viser til uverdig behandling av de etterlatte. Hun har også lenge vært en motstander av minnesmerke på Sørbråten.

Minnesmerke Utøya

SAKENS KJERNE: Dette minnesmerke er det konflikten dreier seg om. Beboere ønsker ikke å ha det så tett opptil, og mange etterlatte ønsker ikke at ofres navn skal brukes.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– For det første svarte han ikke på spørsmålene som ble stilt fra salen, noe jeg hadde forventet. Men ikke nok med det, han fremstilte hele saken som at den allerede var vedtatt i Stortinget. Hva er da poenget med å ha et høringsmøte?

– Nå sa de i dag at de etterlatte vil bli spurt om bruk av navn når det nærmer seg. Hva tenker du om det?

Vanessa Svebakk

Vanessa Svebakk følte ikke at hun ble hørt under møtet, og gikk i protest.

Foto: Philip Hofgaard

– Jeg opplever at staten sier veldig mye rart. Så jeg vil gjerne ha det skriftlig.

Staten fortjener ikke å ha navnet til min datter på et nasjonalt minnesmerke.

Vanessa Svebakk

Tett kommunikasjon

Etter at staten tok over ansvaret for minnesmerket, ytret Hole kommune to konkrete ønsker fra regjeringen. De ville at de psykososiale virkningene av et minnesmerke på Sørbråten ble vurdert, og at trafikksikkerheten skulle bli ivaretatt.

Kommunalminister Sanner var tydelig på at ønskene vil bli tatt hensyn til, og at dialogen mellom stat og kommune er tett.

– Vi har fått bekreftet et oppstartsmøte med Hole kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen tidlig i desember.

Etter møtet forklarte Sanner at regjeringen har snakket med det han kaller de "fremste nasjonale miljøene i Norge" om hvilke psykososiale konsekvenser et slikt minnesmerke kan få for befolkningen. Selv om det som kommer frem her vil bli tatt med i betraktningen, er han klar på at det ikke vil ha noen konsekvenser for hvorvidt det blir minnesmerke eller ei.

Sanner, Berger

Ordfører i Hole kommune Per Berger (t.v.) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Philip Hofgaard

– Den beslutningen ble tatt av den forrige regjeringen, forankret i Stortinget og følges opp av oss. Det er viktig at vi får et nasjonalt minnesmerke på plass, og det er også mange som venter på dette.

LES OGSÅ: Hole har sagt nei til Sørbråten

– Hvordan opplever statsråden den motstanden som er blant beboere og politikere i Hole?

– Jeg har respekt for de synspunktene som kommer, men vet også at det er mange som ønsker at minnesmerket skal komme på plass. Da blir det vår jobb å forene de synspunktene på en best mulig måte.

LES OGSÅ: Geolog: - Det blir som å skjære i en grushaug

Uverdig

Statsråden håper inderlig minnesmerke vil være på plass innen markeringen 22. juli 2016. Men Svebakk er klar på at minnesmerket absolutt ikke kommer til å ha navnet til hennes datter innrisset.

– Slik saken er nå, kommer navnet til min datter aldri til å være på det minnesmerket. Hele prosessen fra da det startet til i dag har vært helt uverdig. Staten fortjener ikke å ha navnet til min datter på et nasjonalt minnesmerke, avslutter Svebakk.