Gigantisk steinfjell skulle bli bærekraftig bydel – kan ende som idrettsbane

Steinmassene som er tatt ut av langtunnelen på Follobanen skulle brukes til en helt ny bydel i Oslo. Men ingen vet når den kommer.

En mann i verneutstyr går over steinfjellet på Åsland utenfor Oslo.

Steinmassene på Åsland tilsvarer tre av de største egyptiske pyramidene. Det skal bli fundament for deler av området Gjersrud-Stensrud.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Om to og et halvt år skal pendlertog suse i 200 km/t gjennom fjellet på Follobanen mellom Oslo og Ski.

Nå er tunnelene ferdig støpt og skinnegang i ferd med å legges.

De siste fire åra har det vært boret og boret, og fraktet og fraktet stein ut av fjellet. Nå ligger alt i en enorm haug på utsiden.

Anne Kathrine Kalager, prosjektsjef Follobanen.

Prosjektsjef for Follobanen, Anne Kathrine Kalager, viser utsikten fra toppen av steinmassene. Herfra ser man Holmenkollen. Men fjellet skal jevnes ut før det kommer hus her.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Massene har blitt kjørt på transportbånd ut av tunnelene og videre til deponiet på anleggsområdet på utsiden, sier prosjektsjef for Follobanen, Anne Kathrine Kalager.

Her er steinen lagt etter et system i svære hauger med tanke på fremtidig bygging av boliger og terrengforming.

– Mengden tilsvarer tre egyptiske Keops-pyramider. Det har noen regnet på, forsikrer Kalager.

Bane Nor kunne gitt steinmassene til andre byggeprosjekter, men det ville betydd én stor lastebil på veiene hvert sjette minutt i fire år.

Da passet det bedre å utvide pukkverket som lå der fra før, selv om naboer har blitt fortrengt, og et gårdsbruk gikk fløyten underveis.

Men også Oslo kommune har gitt grønt lys for steinen der den ligger.

Planlegger økobydel

Byråd for byutvikling, MDGs Hanna Marcussen, ønsker nemlig en bydel på stedet, som ikke er tilrettelagt for biltrafikk.

– Oslo skal bli utslippsfri innen 2030 og det er ikke forenlig med bilbasert byutvikling, slår hun fast.

Skisse planlagt Gjersrud-Stensrud bydel i Oslo.

Den nye bydelen skal etableres rundt våtmarksområder som det er svært viktig å bevare, sier landskapsøkolog Christian E. Mong.

Foto: 3RW arkitekter/S333 Architecture + Urbanism/Landskapsøkolog Christian E. Mong

Derfor har tanken vært å skape den bærekraftige bydelen Gjersrud-Stensrud. Et siste utbyggingsområde i hovedstaden, med ti tusen boliger.

Og steinfjellet på Åsland skulle bidra til dette. Men her finnes også verdifulle våtmarksområder som skal bevares.

Skisse planlagt bydel Gjersrud-Stensrud

Slik ser arkitekter for seg at en ny og økologisk basert bydel helt syd i Oslo kan bli. Åslandområdet nærmest på bildet.

Foto: 3RW arkitekter/S333 Architecture + Urbanism/Landskapsøkolog Christian E. Mong

Landskapsøkolog Christian E. Mong har sammen med to arkitektbyråer laget et utkast til hvordan dette kan bli.

Han frykter at miljøeffekten kan bli skylt ut med vannet i våtmarkene hvis man ikke er forsiktig.

– Graving i myrer og sump kan slippe løs karbon, slik at all bruk av elbiler og elbusser ikke vil veie opp for dette på mange tiår, sier han.

Nå ligger steinfjellet der og venter på å bli brukt.

Påstander om at steinmasser fra tunnelboremaskiner ikke egner seg til å bygge på, mener Bane Nor er tilbakevist gjennom tester.

Kollektivproblem

Men i kommunen er byråd Marcussen lite optimistisk til når en bydel kan påbegynnes.

Tenkt bane i ny bydel Gjersrud-Stensrud i Oslo.

Slik ser arkitektene for seg at en bybane kan legges inn i den nye bydelen. Men det er foreløpig ikke noen planer for en slik bane, og det kan forsinke hele prosjektet.

Foto: 3RW arkitekter/S333 Architecture + Urbanism/Landskapsøkolog Christian E. Mong

– Det er ingen god kollektivløsning til området, noe som er et viktig premiss for utbyggingen, sier hun.

Helst vil byrådet ha en bane ut hit. Men foreløpig er det flere store baneprosjekter i Oslo som ligger foran i køen. Det betyr at en utbygging her ligger langt fram i tid.

I mellomtiden er tanken at steinfyllingen skal planeres og brukes som aktivitetsområde.

– Avtalen er at området skal tilbakeføres, og at steinfyllingen skal sås til og brukes til rekreasjon og idrett inntil videre, skriver byråden til NRK.

Kanskje koker den store planen om en hel bydel ned til en diger slette for ballspill.