Gaupa for smart, jegere vil på kurs

En måned utvidet gaupejakt i midtre Buskerud førte ikke til at noen ekstra gauper ble felt.  Nå vil gaupejegerne på kurs.

Et av dyra som skulle felles ble imidlertid påkjørt og drept av en bil.

Gaupejakta er vrien, forteller Beate Aase Heidenreich, fylkessekretær i Norges Jeger og Fiskeforbund i Buskerud.

Til høsten starter forbundet derfor opp kurs i gaupefelling. 
Det er lokale jeger og fiskelag i Modum, Ringerike og Hole som har bedt Norges Jeger- og Fiskeforbund i Buskerud om å arrangere kurs i gaupefelling.

Holeia jeger og fiskerforening er et av lokallagene som har spurt om å bli kurset i jakt på gaupe. Bent Slettemoen har ikke tall på timene han har vært på jakt uten resultat denne sesongen.

Ett av problemene i Holeia i år har vært lite snø, og vanskelig å finne spor etter dyra.

Å dokumentere spor er en av ferdighetene jaktlagene vil bli kurset i til høsten.