Bygater ligger mørklagt i lange tider

Mens du risikerer bot dersom en lyspære på bilen har gått, drøyer kommunene uker og måneder før pærene i gatelysene skiftes. – Farlig og bekymringsfullt, sier Trygg Trafikk.

Mørke gatelys

Det er mørk i gatene når pærene i gatelysene går vinterstid og ikke blir skiftet.

Foto: Merete Kildahl / NRK

For å spare penger har mange kommuner i Norge satt reparasjon av mørklagte gatelys ut til eksterne firmaer. Flere steder betyr det at ødelagte lyspærer ikke blir skiftet på et par måneder midt i mørketida. Dette er ikke Trygg Trafikk veldig fornøyd med.

Paal Gunnar Mathisen

Distriktsleder Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk er lite begeistret for at gatelysene blir stående mørklagt i lange tider.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

De mener kommunene har for stort fokus på økonomi når de inngår slike avtaler.

– Det er bekymringsfullt. Vi ser at det går altfor lang tid fra lysene ryker til de blir skiftet, sier distriktsleder Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk i Østfold.

– Hvilken konsekvens får det?

– Det kan føre til alvorlige ulykker, i verste fall en dødsulykke. Vi har tall fra Transportøkonomisk Institutt som sier at det er 40 prosent større risiko for en dødsulykke i tettbebygde strøk når det ikke er veibelysning.

Mer enn 80 pærer har gått

Thore Aas

Byingeniør Thore Aas i Moss kommune sier at kommunen har spart en del penger på avtalen.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

I Moss kommune er det meldt inn over 80 mørke gatelys nå. Mange av dem har vært mørklagt siden desember, og de blir ikke skiftet før i midten av februar. Avtalen er at et privat firma kun skal skifte pærer fire ganger i året. Og slik er det blitt i mange kommuner i Norge etter hvert.

– Det er spart ganske mye penger på den nye avtalen vi har nå, sier byingeniør Thore Aas i Moss kommune.

Aas peker på at kommunen har 4.600 gatelykter, og han mener at det er ganske lite at det er feil på to prosent av dem.

I avtalen Moss kommune har står det også at dersom pærene går i hele gateløp, skal de skiftes raskere. Det samme gjelder når det går pærer nær skoler og gangfelt.

Det har vært mørkt lenge

Arne Johansen

Arne Johansen i Moss er ikke veldig fornøyd med at pærene i gatelysene i Sykehusgata i Moss ikke blir skiftet.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Hos Arne Johansen i Sykehusgata i Moss har det vært mørkt lenge:

– Ja, to-tre måneder. Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt, sier han. – Samboeren min liker ikke gå i gaten her når det er mørkt, og det forstår jeg jo.

Etter planen skal det ikke skiftes pærer i gatelysene i Sykehusgata på et par tre uker ennå.