Hopp til innhold

Garanterer en løsning på Kronos Titans deponi-problem

I kjølvannet av kritikken mot Støres Brevik-freding i går lover Arbeiderpartiet både å sikre et deponi og å gjøre industrien mindre avhengig av deponier.

Lekteren Kronos, Kronos Titan

Lekteren «Kronos» frakter en kvart million tonn tynnsyre i året til deponiet på Langøya. Det er mest fremtidsrettet å gjøre slike transporter overflødige, mener Arbeiderpartiets energi- og miljøtalsperson.

Foto: Derek Bateman / NRK

Nede ved kaia, i industriområdet Øra ligger lekteren «Kronos». Den blir aldri liggende lenge om gangen. «Kronos» frakter tynnsyre fra moderbedriften Kronos Titan i Fredrikstad til avfallsdeponiet på Langøya.

– En full lekter tar ca. 1500 kubikkmeter med tynnsyre. Vi kjører to til tre turer til Langøya i uken, sier produksjonsleder Jan Klauset ved Kronos Titan.

produksjonsleder Jan Klauset, Kronos Titan

– Vi ble veldig overrasket over vinglingen til Ap. Utspillet til Støre setter våre arbeidsplasser i fare, sier produksjonsleder Jan Klauset.

Foto: Derek Bateman / NRK

Tynnsyren er et biprodukt av Titans produksjon av pigmentstoffer fra titanjernmalm, som brukes som fargestoff i maling, plast og gummiprodukter.

Settes tynnsyre til annet avfall blir sluttproduktet en gipsmasse som skal lagres i gruvegangene til Dalen gruver i Brevik.

Men etter Jonas Gahr Støres fredning av Brevik som et fremtidig sted for deponi, har usikkerheten bredt seg.

Kronos Titan anser Brevik som det eneste av to ledende alternativer for deponi som de teknisk og økonomisk sett kan bli med på. Raudsand i Møre og Romsdal blir for langt unna, mener Klauset.

Garanterer støtte

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård sier dette er noe som skal løses, både for Kronos Titan og annen industri som må deponere avfallsstoffer.Han forsikrer at Støres utspill onsdag på ingen måte er siste ord fra Arbeiderpartiet om saken.

– Jeg har fått absolutte garantier fra ledelsen i Arbeiderpartiet at vi vil finne løsninger for Kronos og andre bedrifter som er avhengige av å få deponert avfall, sier Nygård.

Ordfører Jan-Ivar Nygård, Fredrikstad

Nesset i Møre og Romsdal blir for langt unna for Kronos Titan, tror ordfører Jon-Ivar Nygård (A). Jeg har ikke konkrete løsninger, men Arbeiderpartiet garanterer at vi skal finne dem, sier ordføreren.

Foto: Derek Bateman / NRK

– Man må sette seg ned sammen med industrien,og eksperter, og lage en strategi fordette. Og vi skjønner at Kronos har dårlig tid.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland understreker at det skal bli mulig å deponere farlig avfall også etter at det ikke er plass til mer på Langøya.

– Men det må sikres på en måte som ikke forvolder en unødig belastning på befolkningen. Det vi veldig tydelig har sagt er at vi vil ha en nasjonal strategi på hvordan vi skal håndtere dette.

– Deponiet på Langøya blir jo fullt om noen år. Kan dette utredes fort nok?

Terje Lien Aasland (Ap)

– Det er viktig at vi får en ny strategi for dette, slik at vi går gjennom mulighetene for å redusere deponibehovet, sier energi- og miljøpolitisk talsmann Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Det er et arbeid som haster. Derfor vil Arbeiderpartiet i regjering umiddelbart møte bedriftene, fagbevegelsen og representanter for industrien slik at vi kan starte en god prosess for å løse fremtidens deponibehov.

Vil redusere behovet for deponering

Aasland legger til at dette arbeidet også må se på mulighetene for å redusere behovet for deponering. Han mener det er den mest fremtidsrettede løsningen.

For Kronos Titan sin del vil det være en formidabel teknologisk og økonomisk utfordring, tror bedriftens produksjonsleder.

– Vi har ikke anlegg eller utstyr for å nøytralisere tynnsyre her i Fredrikstad i dag, sier Jan Klauset.

Aasland er overbevist om at norsk industri, sammen med staten, kan løse disse utfordringene.

– Norsk industri har vist blant annet gjennom utslippsreduksjoner at de kan lage gode løsninger for samfunnet, sier Aasland.