– Bjørvika-sprekken stopper nye prosjekter

Fylkesordføreren i Akershus mener kostnadssprekken i Bjørvika hindrer andre veiprosjekter.

Nils Aage Jegstad, Bjørvika

Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad (H) mener statlige veiprosjekter tapper prosjekter som er planlagt i Oslo og Akershus.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX/NRK

– Jeg synes det begynner å bli vel mange av de statlige overskridelsene som rammer Oslopakke 3, og som gjør det vanskeligere å gjennomføre andre prosjekter, sier Nils Aage Jegstad (H) til NRK.

Statens vegvesen har meldt om at Bjørvikaprosjektet, med den nye Operatunnelen og veisystemet i Bjørvika, sprekker med ytterligere 600 millioner kroner.

Omlag 200 av millionene skal tas av bompengene i Oslopakke 3. Penger som skulle vært brukt andre steder.

– Vi har bare ett prosjekt i Akershus, når man ser bort fra Kolsåsbanen, som kommer igang i løpet av det nærmeste året og det er Riksvei 22 på Romerike.

Tapper vei- og kollektivtiltak

Jegstad mener staten gang på gang tar penger som etter planen skulle brukes på andre vei- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus.

– Under utbyggingen av ny Ring 3 Ulven - Sinsen nærmest tvang staten Oslo og Akershus til å åpne for at de kunne ta overskridelsene på bompenger. Det likte vi lite den gangen, og vi liker det heller ikke nå selv om beløpet er mindre, sier han.

Grunnen til at Bjørvikaprosjektet blir dyrere enn planlagt er mye på grunn av krav om arkeologiske utgravninger, og mer forurensede masser enn antatt.

Politikere i Oslo og Akershus har krevd at staten selv må ta ansvar for at de statlige veiprosjektene, som allerede var i gang da Oslopakke 3 ble innført, har blitt dyrere enn planlagt.

I stedet har kostnadssprekken i Bjørvika og tidligere på nye Ring 3 tappet Oslopakke 3 for millarder.