Går sammen mot Hanvold

– Koblingen mellom helbredelse og betaling som Visjon Norge formidler er mildt sagt tvilsom, sier biskop i Nidaros, Herborg Oline Finnset.

Jan Hanvold

Predikant Jan Hanvold møter nå stor motstand fra andre religiøse personer.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Fra kontoret i Trondheim har hun fulgt debatten bispekollega Per Arne Dahl startet i går på sosiale medier.

Herborg Oline Finnset

Herborg Oline Finnset, omtaler koblingen mellom helbredelse og betaling, som Visjon Norge formidler, som tvilsom.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

I innlegget på sin egen facebook-side la biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, ut at han er selvkritisk til sin egen kirke. Men han også retter en kritisk pekefinger mot Visjon Norge og "sammenblandingen av skråsikre løfter om helbredelse og i overkant frimodig pengeinnsamling", etter at Dahl har mottatt mange bekymringsmeldinger.

Biskopen i Nidaros støtter kritikken fra biskopen i Tunsberg.

Mange er blitt skadeskutt

– Vi ser mange som er skadeskutt og det er ikke greit. Hanvold sier at framgang og lykke er det samme som rikdom, og når rikdom blir koblet opp mot frelse, er det viktig å markere at det ikke er bibelsk, sier Finnset.

Men det er et frivillig valg å støtte opp om Hanvold og Visjon Norge?

– Det er fint at folk gir til det de selv ønsker, men i Hanvolds måte å forkynne på ligger det en kobling mellom pengegaver og frelse.

– Og det er problematisk?

– Ja, det er problematisk!

På hvilken måte da?

– Det er ikke sånn at du får flere aksjer i himmelen om du har betalt mer. Vi har alle bare tilgang på én aksje, avslutter biskopen i Nidaros.

Ubibelsk teologi

Biskop i Borg, Atle Sommerfelt, føyer seg inn i rekken med sine kollegaer.

– Dette støtter jeg fullt ut, for det bryter helt med det bibelen lærer oss, sier han.

Atle Sommerfeldt

Atle Sommerfeldt støtter innlegget til Per Arne Dahl fullt ut.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Han stiller seg også bak Per Arne Dahls facebookinnlegg og kritikk av Visjon Norge.

Dette fører til at mange mennesker blir forført. Det er et oppgjør som Martin Luther tok, og som også Den norske kirke må ta ved denne type forkynnelse og praksis.

Men bibelen kan forstås på mange måter. Skal ikke Hanvold få lov til å fremme den teologien han selv ønsker og leser ut av bibelen?

– Det er ingen som nekter Hanvold religionsfrihet, men som leder i Den norske kirke så må vi markere at dette er en helt annen religiøsitet enn det vi står for.

– Kan ikke gi disse løftene

Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien har personlig tatt problemstillingene opp med Jan Hanvold ved tidligere anledninger, og understreker at kritikken ikke går på person, men på den religiøse retningen Visjon Norge står for.

– Han nærmest på vegne av Gud, gir løfter som mennesker ikke kan gi. Dette handler om sårbare mennesker som på ulike måter ønsker å bli friske. Men å koble velsignelser og helbredelse opp mot betaling er veldig betenkelig og en vanskelig balansegang.

Helga Haugland Byfuglien

Helga Haugland Byfuglien, har allerede tatt problemstillingen opp med Hanvold.

Foto: Eric Johannessen

Hun ber derfor Hanvold lytte til Per Arne Dahl og gå i seg selv.

– Vi møter i vår kirke mennesker som har vært i kontakt med Hanvold, og det har gjort oss bekymret. Jeg tror det hadde vært lurt av Jan Hanvold å lytte til det som Per Arne Dahl løfter frem.

Lover ikke helbredelse og selger ikke frelse

TV-pastor og leder for Visjon Norge, Jan Hanvold, avviser kritikken fra biskopene og sier det handler om forskjellig teologiforståelse.

– Vi selger ikke frelse. Vi lover ikke helbredelse og ingen må betale for helbredelse. Vi tror at bibelen er Guds ufeilbarlige ord, og vi forkynner hva Guds løfter sier.

Hanvold mener at han bare praktiserer hva bibelen sier.

– I kirken har man kollekt i den samme settingen. Våre seere og våre givere skjønner disse tingene og klarer å skille dette klart fra hverandre. Vi har aldri sagt at du kan betale for helbredelse eller frelse, men blir noen helbredet ved at vi ber for dem så sier vi at de må gå til legen for å få det bekreftet. Dessverre ber ikke Den norske kirke for syke, og det burde de ta selvkritikk på, avslutter Hanvold.