Hopp til innhold

Går mot laveste dødstall i trafikken på 70 år

93 personer har mistet livet på veiene i år. Antallet dødsulykker i Norge har ikke vært lavere siden 1947.

I 1970 døde rekordmange i trafikken i Norge. Dette bildet er fra en alvorlig ulykke ved Hylkje i Hor

I 1970 døde rekordmange i trafikken i Norge. Dette bildet er fra en alvorlig ulykke ved Hylkje i Hordaland samme år. Selv om trafikkveksten har vært voldsom siden, er dødstallet i trafikken i 2017 historisk lavt.

Foto: Haukeland universitetssjukehus

Likevel har 2017 vært et dystert år for noen av landets fylker. Trygg Trafikk understreker at 93 tragedier uansett er 93 for mye.

– Likevel må det være rom for å glede seg over at det nasjonale tallet er historisk lavt, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Vi må tilbake til to år etter andre verdenskrig for å finne noe tilsvarende.

– Forutsatt at årets tall ikke forverres veldig i julemåneden, så vil det bli det laveste siden det. Det er veldig gode nyheter, sier han.

De siste tiårene er det mulig å sammenlikne årets første 11 måneder, men lenger tilbake i tid har man kun statistikk for hele året. Derfor må han ta et visst forbehold.

I samme periode i fjor mistet 127 mennesker livet i trafikkulykker i Norge.

– Vi er på rett vei med utvikling av trafikksikkerheten, sier seniorrådgiveren.

Bård Morten Johansen

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk gleder seg over et historisk lavt antall dødsfall i trafikken, men ser ingen grunn til at tallet ikke skal bli enda lavere.

Foto: Trygg Trafikk

70-tallet var «skrekk-året»

Selv om det var langt færre biler på veiene i 1970, var dødstallet skremmende høyt den gangen.

– Vi har hatt en voldsom trafikkvekst. Likevel døde hele 560 personer i trafikken i 1970. Hadde vi hatt samme trafikkrisiko i dag, ville dødstallet vært på over 2000.

Slik Trygg Trafikk ser det, er det likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene, før det endelige målet om 0 trafikkdødsfall er nådd.

– Beslutningstakerne må fortsatt jobbe for bedre infrastruktur. Politiet må holde trykket oppe så folk opplever at de blir tatt hvis de gjør noe galt og kjøreopplæringen kan bli enda bedre.

– Vi kan også få flere tiltak rettet mot rus og ungdom med spesielt risikofylt adferd.

Dødsulykke 1976

Det var en Volvo Amazon som var involvert i den alvorlige ulykken ved Hylkje på 70-tallet.

Foto: Haukeland universitetssjukehus

Dystre tall i Akershus og Hordaland

Selv om det er grunn til å glede seg på nasjonalt nivå, har ikke 2017 vært et godt år for alle landets fylker.

Akershus og Hordaland topper den dystre statistikken over antall mennesker som har mistet livet i trafikken, med henholdsvis 11 dødsulykker hver.

Unni Knutli

Distriktsleder for Akershus i Trygg Trafikk, Unni Knutli, tror ikke at årets dystre tall for Akershus viser noen tendens.  

Foto: Trygg Trafikk

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig. Det er tragedier dette dreier seg om, så ingen ønsker seg sånne tall, sier distriktsleder for Akershus i Trygg Trafikk, Unni Knutli.

Men hun tror ikke at tallene er tegn på noen tendens i fylket.

– Ulykkene her har vært veldig uforklarlige og tilsynelatende tilfeldige. Jeg har derfor ingen god forklaring på hvorfor vi har triste tall, utover at det er liten margin mellom når det går bra og når det går dårlig.

Frontkollisjon Rånåsfoss

11 personer har mistet livet på veiene i Akershus i år. Bare Hordaland har et like høyt tall. Bildet er fra en dødsulykke på Rånåsfoss i Sørum 24. oktober.

Foto: Remi B Presttun / Presttun Media

Flest MC-dødsulykker

Én gruppe er likevel overrepresentert.

Av 11 dødsfall er fem motorsyklister, selv om de utgjør en relativt liten andel av kjøretøyene i trafikken.

– Det er tilfeldigheter som har gjort at de har blitt rammet. Ingen spesielle kjennetegn ved ulykkene tyder på at de har gjort noe feil, sier Knutli.

Dødsulykke Siggerudveien

Det gikk fryktelig galt da en bil og en motorsykkel frontkolliderte i Siggerudveien i Follo i august. Motorsyklisten mistet livet.

Foto: Glenn Johansson