Hopp til innhold

Byrådet vil forby dieselbiler

Byrådet i Oslo går inn for dieselforbud i hovedstaden på de mest forurensede vinterdagene.

Rushtrafikk i Oslo

Byrådet vil nå at det skal bli forbudt å kjøre dieselbilder på enkelte vinterdager.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Det er to svært drastiske tiltak byrådet i Oslo nå anbefaler for å komme den mest akutte luftforurensningen vinterstid til livs.

Det ene er forbud mot gjennomkjøring for tungtransport.

Det andre er forbud mot privat bruk av dieseldrevne personbiler på deler av det kommunale veinettet. Biler med parkeringstillatelse for forflytningshemmede og diplomatkjøretøy skal være unntatt.

Må ha med Vegvesenet

Ifølge byrådet er begge akuttiltakene avhengig av at Statens Vegvesen gjør det samme på riksveiene. Dessuten må akuttiltakene vedtas av Oslo bystyre, og siste ord er dermed ikke sagt. Men byrådet mener at et forbud nå må til.

Ola Elvestuen (V)

Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) mener et dieselforbud må til for å minske forurensningen.

Foto: Jørgen Eide / NRK

- I perioder under de siste vintrene har vi overskredet grenseverdiene for nitrogendioksyd (NO2), sier miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

- Det betyr at Oslo-lufta er svært dårlig og helseskadelig for mange av byens innbyggere. Tungtransport og biltrafikk er hovedårsaken til forurensningen, og her ønsker vi å ha mulighet til å ta grep, sier Elvestuen.

Han påpeker likevel at det sannsynligvis er svært få dager i løpet av et år at det vil bli aktuelt med et forbud.

Anbefalte dieselbiler

For få år siden ble nybilavgiften på dieselbiler satt ned fordi staten ville at folk skulle velge diesel fremfor bensin. Grunnen var at dieselbiler slipper ut mindre CO2 og dermed er bedre for klimaet globalt.

Det har imidlertid vist seg at dieselbiler slipper ut enda mer helsefarlig nitrogendioksyd enn tidligere antatt.

– Vi i Venstre har hele tiden ment at regjeringen gjorde en gedigen feil ved å anbefale dieselbiler, sier Elvestuen.

Kan få bot

Anbefalingen gjorde likevel at mange valgte dieselbil fremfor bensinbil og nå kan de bli straffet for at de fulgte regjeringens råd.

– Vi skjønner at det kan oppstå ulemper på disse dagene, men vi skal selvfølgelig sørge for at det fremdeles er et godt kollektivtilbud, sier byrådssekretær Frida Blomgren.

For de som likevel er avhengig av bilen kan det bli fristende å overse et forbud, men det kan bli dyrt.

– Loven gir anledning til å bøtelegge de som ikke følger disse reglene dersom vi innfører de, sier Elvestuen.

Han går imidlertid ut fra at folk er redelige.

– Jeg forvente at det er en generell lovlydighet i befolkningen, og at vi har en felles interesse av å begrense luftforurensningen.

Kompromiss

Saken har ligget til behandling i byrådet i månedsvis. Østlandssendingen vet at en av årsakene er strid mellom byrådspartiene Venstre og Høyre om hvor strenge restriksjoner man skal pålegge biltrafikken.

I byrådets forslag gis det ikke blankofullmakt til å stenge hele Oslo for dieselbiler, bare avgrensede geografiske områder der lufta er mest helsefarlig.

Det skal være årsaken til at Høyre nå er villig til å svelge et dieselforbud.