Bru over Oslofjorden kan koste 10 milliarder

Vegdirektoratet har utredet to ulike brualternativer mellom Drøbak og Hurum.

Brann i Oslofjordtunnelen

Sommeren 2011 ble 34 personer evakuert og 12 sendt til sykehus etter at et vogntog lastet med returpapir begynte å brenne i Oslofjordtunnelen.

Foto: Edgar Dehli / Scanpix

Ei bru vil koste mellom 7 og 10 milliarder kroner, mens et nytt løp i Oslofjordtunnelen er beregnet å koste 2, 4 milliarder kroner. I tillegg kan et nytt tunnelløp stå ferdig i 2019, mens ei bru tidligst vil stå klar i 2026.

For at Norge skal overholde EUs tunnelsikkerhetsforskrift må nytt tunnelløp eller bru være bygget innen 2019.

Arnstad ønsket bru

Statens Vegvesen har villet bygge et nytt tunnelløp parallelt med den gamle Oslofjordtunnelen, for å gjøre tunnelsystemet sikrere. Bilister og politikere har presset på for at det i stedet skal bygges bru over fjorden, fordi Oslofjordtunnelen stadig er stengt på grunn av brann og andre problemer.

10. januar ba samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) veidirektør Terje Moe Gustavsen om utarbeide et grunnlag for å kunne vurdere om bru er et alternativ til ny tunnel på oslofjordforbindelsen på riksvei 23.

I en pressekonferanse fredag ettermiddag sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen at Vegdirektoratet vil fortsette med å utrede et ekstra tunnelløp. Ei eventuell bru må eventuelt komme som et tillegg senere. Vegdirektoratet går dermed ikke inn for å bygge bru mellom Drøbak og Hurum istedet for et nytt tunnelløp under Oslofjorden.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen, veidirektør.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi anbefaler at prosjektering av løp 2 fortsetter samtidig som at det utredes videre. Det er i gang et stort arbeid for å vurdere hvordan vi skal krysse Oslofjorden fra Moss og nordover og der inngår spørsmålet om bru eller tunnel, sier Terje Moe Gustavsen, vegdirektør.

Ønsker heller bru fra Moss

Ordføreren i Moss, Tage Pettersen, var tidligere i januar skeptisk til at Arnstad ville ha svaret fra Moe Gustavsen så raskt, ettersom en såkalt konseptvalgutredning allerede blir gjort av Statens vegvesen.

Konseptvalgutredningen utreder nettopp en ny kryssing av Oslofjorden. Den har med muligheten for at en bru kan komme lenger sør i fjorden, mellom Moss og Horten, og det ønsker ordføreren i Moss.

Det har vært 11 branner i Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen åpnet sommeren 2000. Etter dagens regler er tunnelen for bratt. Tunnelen blir stengt oftere enn hver tredje dag i snitt fordi gjenstander faller av biler, biler går tomme for bensin, eller fordi det begynner å brenne i en bil. Den var senest stengt fredag formiddag.

Oslofjordtunnelen er skiltet med at den har en helning på 7 prosent. Det har vært et problem at vogntogsjåfører bremser i stedet for å kjøre på lavt gir, slik at brann oppstår.

Aksjonister i Hurum

Aksjonister i Hurum demonstrerer for bru. I desember 2012 ba fylkespolitikerne i Akershus om å få vite hvor mye det vil koste å bygge bru over Oslofjorden.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK