Hopp til innhold

Går for billigste løsning på riksvei 7

GOL (NRK): Statens vegvesen vil bruke to milliarder kroner på å utbedre riksvei 7 over Hardangervidda. Anbefalingen innebærer bygging av den 6,2 kilometer lange Dyranuttunnelen.

Skilt Hardangervidda

Bygging av Dyranuttunnelen og heving av vei til høyfjellsprofil, skal sørge for færre timer med kolonnekjøring, eller stengt vei, over Hardangervidda.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Statens vegvesen går inn en redusert variant av det såkalte K2-konseptet, «Korte tunneler». Det ble kjent på Høyfjellskonferansen som arrangeres på Storefjell.

Konseptet har de laveste kostnadene, men gir ifølge Statens vegvesen tilfredsstillende måloppnåelse med tanke på villrein og vintertrafikk. Forslaget innebærer en investering på ca. to milliarder kroner. En lang tunnel under Hardangervidda er beregnet å ville koste ca. 8 milliarder.

– Vi ser det som vesentlig mer realistisk å skaffe finansiering til en etappevis utbygging av K2 enn til å bygge en lang tunnel under vidda, sier prosjektleder Morten Ask i en pressemelding.

Gode vurderinger

– Nå må vi studere dette grundig. Vi vet at mange har ønsket seg en lang tunnel, men her ser jeg at vegvesenet har vurdert både turisteffekt og alt dette, at de færreste turister kommer til Norge for å kjøre tunnel, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som fikk overlevert konseptvalgutredningen fra vegvesenet.

Han syntes hensynet til villreinen er viktig, men at også temaer som trafikksikkerhet og turisteffekt er tungtveiende.

– Jeg syntes de har gjort gode vurderinger, men vi vet og at de har vurdert flere alternativer, som vi ønsker å sette oss inn i, før vi gjør våre politiske konklusjoner, sier Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen fikk overlevert utredning

Samferdselsministeren sier det går enda en stund før man konkluderer med hvilke veier som blir hovedveier mellom øst og vest.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Ikke en god løsning

Ifølge Statens vegvesen er forslaget godt forenlig med veiens status og utvikling som nasjonal turistvei, men «Gamlevegen» må holdes vinterstengt for å ta vare på villreinstammen på Hardangervidda. Byggingen av Dyranuttunnelen, samt heving av eksisterende vei, skal føre til færre timer kolonnekjøring og stengt vei.

– Jeg syntes ikke dette er en god løsning. Fordi vi sitter igjen med såpass mye uforutsett på fjellet i forhold til sikker vinteråpen vei, sier ordfører i Hol, Petter Rukke.

Petter Rukke (Ap) Hol

Petter Rukke hadde ønsket seg en annen løsning enn det vegvesenet skisserer.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg stilte jo spørsmål om de hadde vurdert, eller ville vurdere videre, en mellomløsning med en halvlang tunnel der man kan få redusert sikkerhetskrav sammenlignet med den lange tunnelen, fortsetter Rukke.

Statens vegvesen mener det på sikt kan bli aktuelt å realisere hele K2-konseptet, noe som vil innebære utbygging av fire andre tunneler på Hardangervidda.

Ikke anbefalt som hovedvei

I anbefalingen fra Statens vegvesen står det blant annet:

I Øst-vest utredningen anbefaler Statens vegvesen at det satses på henholdsvis E134 over Haukelifjell og riksveg 52 over Hemsedal, noe som betyr at reisetid og kjøretøykostnader Oslo-Bergen ikke er et sentralt tema når det gjelder riksveg 7. Derfor har vi i vår anbefaling valgt å fokusere på selve viddekryssingen. Dersom den politiske behandlingen skulle lande på at man ønsker å satse på riksveg 7 endres utredningsforutsetningene betydelig, blant annet fordi man da må se på tiltak for en vesentlig lengre strekning.

Statens vegvesen

Ministeren innrømmer at det ikke blir lett å konkludere med hvilke veier som skal være hovedfartsårer mellom øst og vest.

– Det er gode argumenter for alle strekningene. Men noen strekninger har de beste argumentene til slutt, og det er de vi jobber politisk med å sortere ut, avslutter Solvik-Olsen.

Reinsdyr stenger Hardangervidda

Riksvei 7 over Hardangervidda har flere ganger måtte stenge på grunn av at villreinen er for nære riksveien. Senest sist vinter, da flokken stod ved Nedre Bostjørn.

Foto: Ivar Arne Lie