Kvinne i retten på nytt for overgrep mot 13-åring

En mer enn fire år gammel overgrepssak skal opp for Borgarting lagmannsrett over nyttår. En 22-årig kvinne har anket dommen for overgrep mot en da 13 år gammel gutt.

Sarpsborg tingrett

Lagmannsrettssaken mot kvinnen går i Sarpsborg tingretts lokaler etter nyttår.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kvinnen hadde samleie med 13-åringen i 2010. Kvinnen var da 18 år. Vel et års tid senere ble forholdet anmeldt av guttens mor. Saken ble etter hvert etterforsket av politiet, men den ble henlagt i desember 2012.

Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten og saken ble gjenopptatt. I august i fjor ble kvinnen tiltalt for forholdet. Saken var oppe for tingretten i en av østfoldbyene i juni.

Les også: Østfoldkvinne tiltalt for seksuelt overgrep mot 13 år gammel gutt

Innrømmet faktiske forhold

I tingretten innrømmet kvinnen de faktiske forhold. Hun bekreftet at hun visste at gutten var under 14 år. Hun innrømmet likevel ikke straffskyld. Kvinnens forsvarer, advokat Bjørn Haugen, prosederte på at kvinnen måtte frifinnes under henvisning til at de to var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Episoden fant sted i kvinnens hjem, der det også var tre andre til stede. Det ble drukket en del alkohol. Kvinnen og gutten hadde vært kjærester en ukes tid, og en annen gutt mente at det var på tide at de to hadde sex. 13-åringen skal ha sagt at han ikke ville, men kvinnen hadde tatt initiativ og de to endte på et soverom.

Aldersforskjellen mellom de to var på over fire år Tingretten slo fast at dette var for mye til at det kunne oppfattes som jevnbyrdighet i alder.

Fengsel i halvannet år

I tingretten la aktor, statsadvokat Guro Hansson Bull, ned påstand om fengsel i et år og seks måneder for kvinnen. Tingretten var enig at det forelå en del formildende omstendigheter. Retten tok hensyn til at det hadde gått lang tid før saken kom opp for retten. Det ble også tatt hensyn til at kvinnen innrømmet de faktiske forhold.

Retten fulgte aktors påstand og dømte kvinnen til fengsel i halvannet år. Hun ble også dømt til å betale gutten 50.000 kroner i oppreisning.

Kvinnen anket dommen fra tingretten. Den første uken i januar kommer saken opp for Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har satt av tre dager til saken, og den skal gå i Sarpsborg.