Hopp til innhold

Fylkespolitikere ga seg selv dobbel lønn

Da fylkene ble slått sammen, skjøt lønna til mange politikere i været. De fikk betalt fra både nytt og gammelt fylke – samtidig.

Det første konstituerende møte i fylkestinget for Viken fylkeskommune i 2019.

HØYT UNDER TAKET: Fylkespolitikerne ga seg selv romslig økonomi før de skulle bli til storfylket Viken. Her fra første gang de kom sammen som Viken fylkesting under skinnende lysekroner i 2019.

Foto: Vidar Ruud / NTB

HØYT UNDER TAKET: Fylkespolitikerne ga seg selv romslig økonomi før de skulle bli til storfylket Viken. Her fra første gang de kom sammen som Viken fylkesting under skinnende lysekroner i 2019.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Er det noen som ønsker ordet i saken? Er det noen som vil stemme imot?

Stillhet.

En liten treklubbe slås i bordet.

– Da er saken vedtatt!

På et møte i juni 2019 ble det raskt og enstemmig tatt en avgjørelse, som skulle vise seg å bli ekstra lønnsom for noen av fylkespolitikerne i Akershus.

Ingen hadde innvendinger da fylkestinget i Akershus bestemte hvordan de skulle gjøre det med lønn i perioden med både gammelt og nytt fylke.

Tre måneder senere skulle det velges nye politikere som skulle styre storfylket Viken.

Men de gamle fylkene skulle ikke formelt legges ned før 1. januar 2020, og ville fortsatt ha et visst ansvar noen måneder til.

Derfor bestemte Akershus at deres politikere skulle beholde sine faste betalinger ut året. Hvis de samme politikerne ble valgt inn i fylkestinget i Viken ville de også få betalt derfra.

På den måten sørget de for at de fikk betalt fra både Akershus og Viken, i en overgangsperiode på drøyt to måneder.

I tillegg fikk de også møtegodtgjørelse.

Valgforsker: – Rart og urimelig

Johannes Bergh er valgforsker og jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Der forsker han blant annet på politisk deltagelse, valgordninger og politisk mobilisering av ungdom.

Det høres ut som en rar ordning som politikerne kommer spesielt godt ut av, sier han.

Han mener mange velgere vil reagere på reglene politikerne har laget for seg selv.

– De kan reagere på at de får goder som går lenger enn det man vil si er rimelig.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror at ordningen med dobbel betaling vil være uheldig for velgernes tillit til politikerne.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener det var galt og for raust

Jeg skjønner at folk reagerer. Og det med god grunn, sier Arne-Rune Gjelsvik.

– Det vedtaket skulle aldri vært fattet, legger han til.

Vedtaket innebar at han selv fikk beholde pengene fra et deltidsverv i Akershus året ut.

Samtidig ble han valgt inn i Viken fylkesting og fikk betalt derfra også.

For den tidligere Frp-politikeren ble den sammenlagte summen på drøyt 100.000 kroner, noe han selv mener var alt for raust.

Etter loven skulle de nedleggingsklare fylkene bare ha helt nødvendige møter. Og i Akershus var aktiviteten lav.

Faktisk hadde de bare ett fylkestingsmøte denne perioden.

Arne-Rune Gjelsvik, Frp Akershus., under et møte i Fellesnemda for Viken, i 2018.

LØNNSOMT: Arne-Rune Gjelsvik fikk dobbel lønn i en overgangsperiode i 2019/2020.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Flere fylker gjorde det samme

Flere steder i landet åpnet fylkespolitikere for doble lønninger.

I fire av sju sammenslåtte fylker fikk politikere lønn både fra gammelt og nytt fylke, viser NRKs undersøkelser.

Til sammen gjaldt dette 97 fylkespolitikere, får NRK opplyst.

Hovedsakelig gjelder dette personer som kun jobber delvis med politikk. De som hadde heltidsverv kunne ikke få dobbel betaling i de aller fleste tilfeller.

Men enkelte deltidspolitikere tjente over 200.000 kroner på to og en halv måned.

NRK har brukt lang tid på prøve å kartlegge hvordan de forskjellige fylkene har betalt sine politikere i denne perioden.

Tallene fra fylkeskommunene har ofte vært upresise, og det har vært krevende å innhente opplysningene fordi fylkene selv ikke har hatt fullstendig oversikt.

Dette er det vi fant:

Troms og Finnmark fylkesvåpen

Troms og Finnmark

Totalt 24 representanter fikk betalt fra nytt og gammelt fylke samtidig.

Politikerne fikk til sammen 742.000 kroner fra Troms, 756.000 kroner fra Finnmark og samtidig 1.149.000 kroner fra Troms og Finnmark.

Høyeste beløp for enkeltpolitiker:

  • 100.000 kroner fra Troms og 100.000 kr fra Troms og Finnmark

Viken fylkesvåpen

Viken

Totalt 30 politikere fikk betalt fra nytt og gammelt fylke samtidig.

Politikerne fikk til sammen 1,5 millioner kroner fra Viken og samtdig 1,3 millioner kroner til sammen fra Akershus, Buskerud og Østfold fra oktober og ut året 2019.

Høyeste beløp til enkeltpolitiker:

  • 100.000 kroner fra Buskerud og 128.000 kroner fra Viken 
Fylkesvåpenet til Vestland fylkeskommune

Vestland

Totalt 31 representanter fikk betalt fra nytt og gammelt fylke samtidig, viser tallene NRK har fått.

Flere politikere sier likevel at de har betalt tilbake de ekstra pengene de fikk fra sitt gamle fylke etter oppfordring fra fylkesordføreren. Hvor mange som fulgte oppfordringer er ikke klart. 

Opprinnelig fikk politikerne til sammen 2,6 millioner kroner fra Vestland og samtidig 1,2 millioner kroner fra Hordaland og Sogn og Fjordane, viser fylkets oversikt. 

Høyeste beløp til enkeltpolitiker:

  • 171.000 kroner fra Vestland og 48.000 kroner fra Hordaland
Innlandet fylkesvåpen

Innlandet

Totalt 12 representanter fikk betalt både fra gammelt og nytt fylke samtidig. 

Det skjedde mellom 28. oktober og 31. desember 2019, ifølge fylkets egne tall.

Én av politikerne forteller til NRK at han ikke fikk mer enn han skulle ha som politiker i Innlandet. 

Politikerne fikk til sammen 280.000 kroner fra Innlandet, samtidig som de også fikk til sammen 500.000 kroner fra Hedmark og Oppland.

Høyeste beløp til enkeltpolitiker:

  • 90.000 kroner fra Hedmark og 16.000 kroner som representant i Innlandet. 
Fylkesvåpen Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

Politikerne fra tidligere Vestfold og tidligere Telemark fylke fikk hovedsakelig ikke godtgjøring fra de gamle fylkene samtidig som de fikk godtgjøring fra nytt sammenslått fylke. 

  • Én person fikk likevel dobbelt betalt noen dager i november 2019
Kommunevåpen Agder

Agder

Politikere fra gamle Aust- og Vest-Agder fikk ikke dobbel godtgjøring.

  • Politikere som også ble valgt inn i nye Agder fylkesting fikk bare fast godtgjøring fra Vest-Agder.
  • Politikerne fikk bare møtegodtgjørelse ved møter i de avtroppende fylkene.  
Trøndelag fylkesvåpen

Trøndelag

Politikere fra gamle Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fikk angivelig ikke dobbelt betalt under sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene.

Ulike fylkeslogoer samlet i en kollasj.

Kilder

Fylkeskommunenes politiske sekretariat har fremskaffet tall og opplysninger for NRK. 

Har betalt tilbake pengene hun fikk

En som var med på å vedta reglementet, men som i ettertid mener det var feil, er Kristin Antun (MDG).

Hun fikk 162.000 kroner for å være MDGs gruppeleder i Viken, men fikk samtidig over 30.000 kroner fra Akershus.

Etter at NRK tok kontakt og stilte spørsmål ved utbetalingene, har hun betalt tilbake pengene hun fikk fra Akershus.

– Jeg synes godtgjøringen for å være gruppeleder i Viken er god nok. Den er god nok til at den kunne ha dekket den restjobben som gjensto i Akershus.

Derfor synes jeg det var riktig å betale tilbake.

Kristin Antun, Miljøpartiet de Grønne.
Kristin Antun MDG

BETALTE TILBAKE: MDGs Kristin Antun synes hun fikk for godt betalt da Akershus ble til Viken, og har betalt tilbake deler av summen.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Vestland fylkeskommune har oppgitt til NRK at det var 31 politikere som fikk betalt dobbelt i 2019.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) sier at han høsten 2019 oppfordret alle til å betale tilbake en av godtgjørelsene om man fikk to.

Jeg håper og tror at alle fulgte henstillingen. Men vi hadde ikke hjemmel til å pålegge dette, og det ble nok ikke kontrollert. Det var frivillig, sier Askeland til NRK.

Avviser dobbel betaling

Buskerud-politiker Bjørn Tore Ødegården (Ap) er en av dem som tjente mest da fylkene ble sammenslått.

Han er ikke heltidspolitiker, men jobber som seksjonssjef i Kongsberg kommune.

Han fikk til sammen 128.000 kroner fra Viken og 100.000 kroner fra Buskerud i oktober, november og desember.

Dette var betaling for ulike politiske verv. Han avviser at det er snakk om en dobbel betaling:

– Vervene representerte selvstendige konkrete oppgaver for to juridiske enheter, på vegne av to ulike valgdistrikter. Det var heller ingen overlappende funksjoner som gjør at det er mulig å hevde at det foreligger dobbelt betaling, skriver han i en e-post.

Han understreker også at det var en veldig hektisk arbeidsperiode.

Bjørn Tore Ødegården

FORSVARER UTBETALINGER: Bjørn Tore Ødegården fra Arbeiderpartiet tar ingen selvkritikk på de høye godtgjøringene han fikk.

Foto: Pressefoto

Hadde aldri slått sammen fylker før

Tidligere fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), mener det var riktig at mange politikere fikk betalt fra gammelt og nytt fylke samtidig.

De gjorde to jobber, sier hun til NRK.

Det var en prosess som ingen hadde gjort før oss. Det er ingen andre som har prøvd seg på å nedlegge et fylke og opprette et nytt et, forsvarer hun.

Likevel ser hun ikke bort fra at de kan gjøre ting annerledes når de gamle fylkene snart skal gjenoppstå.

Jeg synes det er bra at man forholder seg til dette nå. Kanskje man ser at lærdommen er at når vi gjør dette igjen til neste år, så ser vi på hvordan godtgjøringene bør slå ut samlet sett.

Anette Solli (H)

FIKK IKKE DOBBELT; Anette Solli fra Høyre forsvarer prinsippet om at de som satt både i Viken og Akershus burde få fast godtgjøring fra begge steder. Og heltidspolitikere som henne selv fikk bare én lønn.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

I en serie med saker har NRK fortalt om politikerlønningene i Viken.

Vi har sett på høye møtehonorarer for fem minutter lange møter, politikere med flere verv som tjener mer enn statsråder, og heltidspolitikere som skulle ha ekstra betalt for å gå på møter i arbeidstida.

Vi har også fortalt om en fylkespolitiker som fikk 117.000 kr for å ansette ny sjef.

Les også: Fylkespolitikere gir seg selv feite lønnstillegg i skjul

Høyres fylkestingsgruppe i Viken. Bildet er tatt i 2019 i Ås.
Høyres fylkestingsgruppe i Viken. Bildet er tatt i 2019 i Ås.

Fylkes-skilsmisser i 2024

Det er bestemt at Viken skal oppløses i 2024.

Det samme skal Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark.

Fra valget neste år og ut 2023 vil de tre storfylkene eksistere side om side med sine enkelte delfylker:

Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark.

Det åpner for doble lønninger, nok en gang.

Hvilke økonomiske ordninger som skal gjelde for politikerne neste høst, er ennå ikke bestemt.

Hei!

Har du tips, innspill eller kommentarer til saken?

Ta i så fall gjerne kontakt med oss på e-post.

Vi er også interessert i innspill til andre saker du mener vi bør se nærmere på.