Fylkesmannen: Utviklingshemmede får ikke forsvarlig helsehjelp

Det er avdekket flere alvorlige lovbrudd i omsorgsboliger i Oslo. Flere utviklingshemmede som bor der føler seg utrygge. – Min datter har ikke hatt det bra hjemme, forteller Kjersti Høyem.

Katrine (42) har Cerebral parese og epilepsi

Katrine Høyem bor i en egen omsorgsbolig som er en del av en institusjon i Carl Kjelsens vei. Men hun er ofte hjemme på besøk hos moren, som her på bildet.

Foto: Privat

– Hun sa blant annet at hun følte seg som en dukke, som bare var plassert i sitt eget hjem, forteller mor og verge Kjersti Høyem.

Datteren Katrine (42) har Cerebral parese og epilepsi. De siste 18 årene har hun bodd i en omsorgsbolig for utviklingshemmede i Carl Kjelsens vei.

Tidligere i år var Katrines bolig i bydel Nordre Aker en av flere som fikk tilsynsbesøk av Fylkesmannen. Rapporten etter besøket forteller at de som skal ta vare på beboerne der har sviktet. Hyppige lederskifter og mange vikarer med dårlig opplæring har ført til at beboerne har følt seg utrygge.

– I det siste, når hun vært sammen med folk hun ikke er trygg på, har hun sagt; mamma jeg er redd. Og det har hun ikke sagt før.

– Hvordan merker dere på Katrine at hun ikke har det bra?

– Hun blir mye mer lei seg, hun får hyppigere psykomotoriske anfall, og når hun er sliten så snakker hun mye mer utydelig. Hun har mindre matlyst og blir deprimert, sier moren.

Kjersti Høyem med rapporten foran seg på kjøkkenbordet

Med rapporten fra Fylkesmannen foran seg på kjøkkenbordet, forteller mamma Kjersti Høyem om hvordan datteren Katrine har opplevd å bo i omsorgsboligen i Carl Kjelsens vei.

Foto: Hanne Seferowicz / NRK

Har avdekket lovbrudd

Hvert år må fylkesmennene rundt om landet i gang med tilsyn av helsetilbudene til personer med utviklingshemming. Hittil har de avdekket 58 lovbrudd rundt om i landet.

I konklusjonen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår de fast at bydel Nordre Aker ikke sikrer at voksne personer med utviklingshemming får forsvarlige helsetjenester i hjemmet.

Katrine har Cerebral parese og epilepsi

Katrine hjemme i leiligheten sin i Carl Kjelsens vei.

Foto: Privat

– Vi har avdekket lovbrudd. Det er vanskelig å se hvordan de sikrer forsvarlige tjenester til de brukerne som bor der, sier Marius Kallerud Beck hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Et av de groveste funnene under tilsynet viser at en beboer ikke fikk medisiner 26 ganger i løpet av en periode på to og en halv måned.

– Det er helt klart alvorlig. Svært alvorlig, sier Kallerud Beck.

Lover å bli bedre

Bydelsdirektøren i Nordre Aker sier situasjonen er beklagelig.

– Dette skal ikke skje. Vi må ha gode rutiner på medisinhåndtering, sier Øyvind Henriksen, bydelsdirektør i Nordre Aker.

Han har fått frist til 15. februar med å rydde opp i lovbruddene.

– Jeg kan love at vi skal bli bedre på alt det som er påpekt i denne rapporten.

– Det fremkommer av denne rapporten at vi har sviktet noen av de svakeste. De har ikke fått det tilbudet de skulle ha, og vi har ikke hatt den tilliten hos pårørende i enkelttilfeller som vi bør ha for å bygge et godt tilbud, sier han.

Moren til Katrine tror at nye ledere som jobber i omsorgsboligene nå vil gjøre hverdagen bedre for datteren.

– De som er der nå, de står på som bare det. Men at det er mye som har sviktet der oppe, det kjenner vi oss godt igjen på, sier Kjersti Høyem.

Sjefen for omsorgsboligene i Carl Kjelsens vei ønsker ikke å kommentere saken.