Fylkesmannen vil ikke ha bru over Oslofjorden

Mens Vegvesenet har anbefalt bru over Håøya, går Fylkesmannen nå mot forslaget om bru og vil heller utvide Oslofjordtunnelen med et løp.

Bru over Håøya

KRYSSE OSLOFJORDEN: Statens vegvesen har anbefalt bru fra Frogn til Røyken, fylkesmannen går for tunnel. Det er regjeringen som til slutt bestemmer hvordan vi skal krysse Oslofjorden i fremtiden.

Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

Fylkesmannen mener bru over Håøya kan ødelegge friluftsområdet der.

– Det blir jo som å få en motorvei over fjorden i et veldig viktig område for friluftslivet. Det vil ha stor negativ betydning i et området som nå er relativt uberørt, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Sjeldne fugler

Are Hedén

Are Hedén, fylkesmiljøvernsjef.

Foto: Fylkesmannen

Fylkesmannen mener Statens vegvesen har lagt altfor liten vekt på hvordan bru over nordre del av Håøya kommer til å påvirke naturen.

– Hvis du får brupilarer vil friluftslivet flytte seg ned i et område med sjeldne og sårbare fuglearter som kanskje vil forsvinne, sier Are Hedén.

I fjor hekket for eksempel havørn på Håøya. Det kom to havørnunger i reiret og for å beskytte familien ble det bestemt at det var forbudt å ferdes på østsiden av øya frem til 1. september.

Raskere å kjøre bru

Fylkesmannen i Buskerud sier også nei til bru, det samme ser det ut til at Frogn kommune faller ned på.

Oslofjortunnelen går snart ut på dato og må utbedres for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke, sier de noterer seg høringsuttalelsene, men står fortsatt fast ved at bru er den beste løsningen for fremtiden.

– Vi mener at for trafikantene er det bru som kan gi størst nytte blant annet i form av redusert reisetid, sier Jordbakke.