Må rive bryggeanlegg

Fylkesmannen i Østfold mener Halden kommune er i sin fulle rett til å be båtplassutleier om å rive brygge. Nå kan hele bryggeanlegget forsvinne.

Bjørn Spernes

MÅ RIVE ANLEGG. - Det er vanskelig for meg å forholde meg til Halden kommune. Jeg synes de 'vingler' veldig her med ulike beskjeder fra person til person, sier Bjørn Spernes som nå trolig må rive deler av bryggeanlegget sitt i Svalerødkilen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Båtplassutleier Bjørn Spernes i Svalerødkilen Halden kommune mente seg utsatt for grov forskjellsbehandling av kommunen i forhold til en nabo.

Mens naboen har fått anledning av kommunen til å søke om å få godkjent en rekke ulovlige byggetiltak i ettertid, har Spernes blitt varslet om at han må rive sitt bryggeanlegg innen 1. april i år.

Nå har kommunens vedtak vært behandlet som ankesak hos Fylkesmannen i Østfold, og Halden kommune får medhold.

- Jeg er usikker på hva dette nå ender opp i. Slik jeg ser det og har dokumentasjon for, har jeg allerede søkt og fått dette godkjent.

Hvis jeg nå ikke søker igjen, slik naboen har gjort om å få godkjent disse endringene i ettertid, må bryggeanlegget rives, sier Spernes til NRK.no.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

ALLE BÅTPLASSER FORSVINNER? Hvis Spernes må rive halvparten av båtplassene, vil han vurdere om videre drift i det hele tatt lønner seg. Hele anlegget kan dermed bli tatt vekk fra Holmen i Svalerødkilen (t.v. i bildet).

Foto: Privat

Hevdet forskjellsbehandling

- Halden kommune driver rå forskjellsbehandling, det hevdet Bjørn Spernes, som driver med utleie av bryggeplasser på en holme i Svalerødkilen.

På naboeiendommen, der Svalerødkilen bad tidligere lå, har en grunneier benyttet et sommerhus som helårsbolig i 20 år, uten at kommunen har godkjent eiendommen slik den nå brukes.

I tillegg er det gjort flere byggetiltak på eiendommen uten tillatelse.

Halden kommune har fått søknad fra eierne av Svalerødkilen bad om at boligen nå skal reguleres om til en vertikaltdelt bolig, slik den i årevis har vært brukt.

Kommunen vurderer også en søknad om godkjenning av de ulovlige byggetiltakene i ettertid.

For Bjørn Spernes sin del har Halden kommune kjørt en mye hardere linje.

- De truer meg med bøter på 40 000 kroner, og jeg må rive deler av bryggeanlegget. Naboen kan få sitt innvilget her, mens meg er kommunen ute etter å ta hardt. Dette er grov forskjellsbehandling, sier han til nrk.no.

Avviste forskjellsbehandling

Men hos Halden kommune avvises blankt at det dreier seg om noen forskjellsbehandling mellom de to naboeiendommene i Svalerødkilen fra kommunens side.

- Eierne av eiendommen har innlevert søknad om bruksendring, og holder i disse dager på å utarbeide dispensasjonssøknad. Kommunen vil på vanlig måte ta søknadene under behandling når de er komplette.

Det er således ikke gitt noen "tilgivelse" til noen i disse sakene, sier enhetsleder i Teknisk etat, Asbjørn Montelius om forholdene på eiendommen Svalerødkilen bad, til NRK.no i en epost.

Montelius er klar på det ikke dreier seg om å få tilgivelse når det ikke foreligger tillatelse for de som bor på Svalerødkilen bad.

- En slik påstand savner belegg, skriver han i sin epost.

Han viser til at lovverket tillater at ulovlige tiltak kan søkes om i etterhånd.

- Det finnes heller ikke belegg for å hevde at det foreligger grov forskjellsbehandling, heter det fra Montelius.

Svalerødkilen, Halden

FRYKTER AT BRYGGEPLASSER FORSVINNER. Velforeningen i Svalerødkilen består blant annet av hytteeiere, som har sine båtplasser på Spernes sin holme. Hvis båtplassene forsvinner, taper hyttene verdi - hevder velforeningen. Det er ikke mange andre steder i kilen, det går an å etablere et bryggeanlegg med rundt 100 plasser.

Foto: Privat

Tapte ankesak - fjerner hele anlegget?

Bjørn Spernes fikk ikke medhold hos Fylkesmannen i Østfold.

Etter at Fylkesmannen var på befaring i Svalerødkilen tidligere i februar i år, foreligger nå et svar, datert 17. februar i år - der det blant annet skrives:

"Fylkesmannen er enig med kommunen i at dette er en utvidelse av bryggeanlegget."

- Jeg har fått muntlig godkjenning for endringene fra kommunen. Dette dreier seg om å justere et anlegg som isen har flyttet på om vinteren, og er ikke noen stor utbygging, slik det hevdes.

Jeg søkte om å få forsterke bryggeanlegget, og hørte ikke noe fra kommunen på to år. Så kom en naboklage, og kommunen tok kontakt.

Jeg redegjorde da for saken, og deretter hørte jeg ikke noe på de neste to årene, før kommunen da strammer det til rundt meg, sier Spernes.

Han kan måtte fjerne halvparten av bryggeplassene, og vil da vurdere om bryggeplassutleie lenger da er noen vits i å holde på med.

- Dette må jeg tenke over, og rådføre meg med andre rundt. Kanskje fjerner jeg hele bryggeanlegget fra Holmen, sier han.

Fikk støtte fra Oslofjordens Friluftsråd

Men om Halden kommuen er villige til å vurdere ulovlige tiltak på Svalrødkilen bad godkjent i ettertid, mener Oslofjordens Friluftsråd (OF) at det er uheldig at enkelte tar seg til rette i strandsonen.

- Det er veldig viktig her at kommunen etterser at plan- og bygningsloven etterfølges i strandsonen.

Vi synes det er riktig at blir en slags likhet for loven, og det gir en veldig uheldig presendsvirkning hvis folk tar seg til rette i strandsonen, sier Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd til NRK.no.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) var i desember 2008 på befaring i Svalerødkilen. Bakgrunnen var henvendelser fra lokalbefokningen i Svalrødkilen, som tok opp tiltak i strandsonen og arealbruken i området.

Under befaringen erfarte OF at det var utført flere tiltak av privatiserende karakter i strandsonen rundt det tidligere Svalerødkilen bad, slik som plattinger, båtfester og gjerder.

Samtidig skrøt OF av det intitiativet Bjørn Spernes tok overfor Oslofjordens Friluftsråd og kommunen, om det å tilrettelegge for båter, fiske og bading på Holmen.

Også velforeningen støtter planene fra Bjørn Spernes.