Hopp til innhold

Fylkeslege: – Larver i sår kan være en fordel

Norlandia brøt loven da de avsluttet hjerte-lunge-redning på Åge Villi Kristiansen. Men sårbehandlingen han fikk var forsvarlig, konkluderer Fylkesmannen.

Larver i sår

Sårbehandlingen var ikke et lovbrudd, men heller ikke i tråd med god praksis, ifølge Fylkesmannen i Østfold. 

Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet

«Det vrimler av levende larver under bandasjen». Slik beskrev en ansatt i Norlandia det ubehagelige synet som møtte henne da hun skulle utføre sårbehandling på Åge Villi Kristiansen.

Norlandia er en privat aktør blant annet innen eldreomsorg, og drifter Skoggata bo- og servicesenter i Moss,

Hit flyttet Åge Villi Kristiansen da han trengte behandling av sår han hadde på beina.

Han døde av et illebefinnende noen dager etter at larvene ble oppdaget. Det var Frifagbevegelse som omtalte hendelsen først i fjor høst.

Gammelt bilde av Åge Villi Kristiansen

Åge Villi Kristiansen fikk ifølge hudlegen ikke riktig sårstell på omsorgssenteret.

Foto: Bilde med tillatelse fra Fri Fagbevegelse/Fagbladet / Fri Fagbevegelse/Privat

Skulle ventet på ambulanse

Fylkesmannen i Østfold har nå konkludert i tilsynssaken som ble åpnet etter dødsfallet.

Sterkest kritikk får Norlandia for at hjerte-lunge-redningen av Kristiansen ble avsluttet før ambulanse var på plass. De slår fast at Norlandia brøt kravet til forsvarlige tjenester:

«Å avbryte hjerte-lunge-redning uten at det er påvist sikre tegn til liv, og før ambulansepersonellet er på plass, er i strid med normer for god praksis og i strid med Norlandias egen prosedyre.»

Trolig var det larver fra vanlig husfluer

Sårbehandlingen var ikke i tråd med god praksis, men avvikene var ikke så alvorlige at det innebar et lovbrudd, ifølge fylkesmannen i Østfold.

Fluelarver som bare fortærer dødt vev er ikke farlig for pasienten, de kan tvert imot være fordelaktig for sårbehandlingen.

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Østfold

Fylkeslegen Elisabeth Markhus i Østfold forteller at larver i sår er noe som kan oppstå.

– Det er en risiko ved sårbehandling. Men det er selvfølgelig ikke ønskelig, og noe en skal unngå.

I tilsynsrapporten skriver Fylkesmannen at behandlingen av Kristiansens sår bar preg av svakheter ved kompetanse, dokumentasjon og samarbeid med hudlege.

Norlandia tar tilbakemeldingen på det største alvor

Norlandia, som drifter flere velferdstjenester på oppdrag for det offentlige, har tidligere beklaget det som skjedde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss, og beklager igjen på det sterkeste.

Riikka Aubert, Direktør for eldreomsorgen i Norlandia care

BEKLAGER: Direktør for eldreomsorgen i Norlandia care i Norge Riikka Aubert

Foto: Norlandia

Direktør for eldreomsorgen i Norlandia care i Norge, Riikka Aubert, forteller at saken har vært en belastning, særlig for de pårørende, men også for de involverte helsepersonell.

– To av våre erfarne sykepleiere utførte hjerte-lunge-redning på beboeren, og vurderte da på faglig grunnlag at videre redning ikke ville føre frem. Men her er de faglige normene at hjerte-lunge-redning skal fortsette frem til ambulansepersonell tar over ansvaret.

Direktøren bekrefter at faglige normer er brutt.

– Og dette har vi beklaget før og det vil jeg igjen beklage.

Norlandia care har satt i verk kompetansehevende tiltak etter hendelsen i 2016.