Hopp til innhold

Full strid om jernbanelokk

Jernbaneverkets løsning på kapasitetsproblemene ved Oslo S er i konflikt med Oslo kommunes løsning på plassproblemet ved Oslo Bussterminal.

Kommunen med byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen i spissen vil bygge ny bussterminal på et lokk over jernbanesporene, men et slikt lokk inngår ikke i jernbanens fremtidsplaner.

– Det viktigste for kommunen er å finne gode løsninger for kollektivtrafikken totalt sett. Men det er vesentlig for Oslo å få en ny bussterminal. Den beste løsningen er å legge den oppå jernbanesporene fordi det gjør overgangen til T-bane og tog enklere for de reisende, sier Bård Folke Fredriksen.

– Akutte kapasitetsproblemer

På Oslo S er kapasitetsproblemene akutte, ifølge Jernbaneverket. Hovedproblemet er overfylte plattformer og det at passasjerene må sluses gjennom stasjonshallen via trange gangtunneler.

Jernbaneverket ser derfor for seg å lede de reisende fra togene og rett ut i byen via et nett av glassrør på søyler over plattformene.

Oslo kommune vil imidlertid legge lokk over sporområdet og bygge ny bussterminal på toppen. For også bussterminalen i Galleri Oslo er sprengt, og Bård Folke Fredriksen konstaterer at løsningen på kapasitetsproblemene for tog og buss synes å være i direkte motstrid.

– Ja, det ser slik ut nå. Da Oslo kommune tok initiativ til dette områdeprogrammet var det nettopp for å føre alle interesseaktørene sammen for å komme i gang med en felles planlegging. Jeg er glad for at Jernbaneverket er klar for å samarbeide, sier Bård Folke Fredriksen.

Åpner for samarbeid

Jernbaneverket gir nemlig en liten åpning for å bygge lokk over deler av sporområdene, selv om skissene som arkitektkontoret Snøhetta har laget ikke viser noe lokk. Det sier plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein i Jernbaneverket Region Øst.

– Den lokkfunksjonen med bussterminalen går over noen av sporene. Om det er forenlig tør vi ikke svare på i dag, men vi har tegnet ut skisser som viser tubeløsninger for samtlige plattformer, sier Marstein.

Vil inngå kompromiss

Byutviklingsbyråden opplyser at Oslo kommune kun vil legge lokk over det som kalles butt-spor, som ikke jar gjennomgående tunneler.

– Det er for å møte Jernbaneverket, men vi ønsker fortsatt å gjøre et kompromiss for å få til en best mulig bussterminal, sier Bård Folke Fredriksen.

– Hvor alvorlige er kapasitetsproblemene i dag?

– Dagens trafikk er omtrent det dobbelte enn hva bussterminalen ble bygget for i sin tid. Skal vi få til å flytte flere innpendlerer fra bil til kollektivreising, så må det skje ved at vi får en velfungerende bussterminal med lettere overganger til buss og T-bane.