Flere linjer kan forsvinne fra videregående

Videregående skoler må kutte med ostehøvel og forbereder seg på en fremtid med større klasser, færre studieretninger og flere lærerløse timer.

Flere elever opplever å bli mobbet av læreren

KUTT: Skolene må kutte og det kan bety færre linjer, flere lærerløse timer og mindre penger til skolemateriell.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bekymringen er stor for fremtidens studietilbud til norske skoleelever og bare i Østfold får de flere titalls millioner mindre å drive skole for.

– Elevene får et dårligere opplæringstilbud og budsjettet er ingen satsing på videregående skole. Nå har vi sett samme trenden i 15 år og hvert år har det vært en reduksjon til videregående opplæring, sier Rune Karlsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Østfold.

– Elevene blir taperne

De videregående skolene i Østfold får nesten 90 millioner mindre å bruke på opplæring, og hele fylkeskommunen må kutte 400 hundre millioner kroner de fire neste årene.

Tidligere denne uken kunne NRK fortelle at elevene får vikar i bare halvparten av timene læreren er borte.

Både Utdanningsforbundet og rektorer sier at dårlig økonomi gjør at skolene ikke har råd til vikarer, og nå skal Kunnskapsdepartementet gå gjennom 200 skoler her i landet for å se hvor stort problemet er.

– Våre tillitsvalgte er bekymret for det som kan blir resultatet av dette her. Hva med utstyr til yrkesfagklasser, klassestørrelse og spesialundervisning. Det betyr også at man ikke får vikarer i fremtiden heller, sier Karlsen.

Han forteller at Utdanningsforbundet er kritisk til nedskjæringene og tror det blir mye vanskeligere å følge opp elevene.

– Det vil utfordre den pedagogiske forsvarligheten og øke arbeidspresset for lærere og ledere ved skolene. Til syvende og sist er det elevene som taper på dette.

Elin Tvete (Sp) er leder av opplæringskomiteen i Østfold. Hun sier det er tøft for hele fylkeskommunen nå.

Elin Tvete

STRAMT: Elin Tvete i opplæringskomiteen i Østfold er forberedt på bråk hvis studielinjer blir lagt ned.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi må få bunnlinjen til å gå i null og da må vi ta konsekvensene av det. Da blir det dessverre trangere.

Forberedt på tøffe kamper

Allerede er det kuttet i tilbudet til elevene flere steder der linjer som reiseliv, salg, service og sikkerhet, aktivitør og automatisering er lagt ned. Nå kan enda flere studietilbud bli offer for sparekniven.

– Jeg ser jo at vi har kuttet med ostehøvel over tid, men jeg er redd at ostehøvelprinsippet må fravikes. Det betyr andre grep, upopulære grep. Det betyr også fryktelig tøffe kamper. For da handler det om å ta bort noe.

I juni neste år skal politikerne bestemme hvilke linjer det skal satses på. Tvete vil ikke si hvilke studieretninger eller skoler som rammes.

– Når vi ser at vi må ta bort noe fordi det ikke er økonomi til det, da blir det kutt der det lar seg gjøre. Vi skal se hvilke tilbud vi skal gi på skolene og det å ta bort ting vil skape bølger.