Håndball i Halden ishall: Kondensrapport avgjørende

En delrapport om om fukt og kondens kan skrinlegge planer for håndballspill i Halden ishall.

Halden ishall

FØRSTE RAPPORT AVGJØR. Halden kommune har bestilt en analyse for om hallen tåler tåler oppvarming og nedkjøling i løpet av vinteren, slik det legges opp til med mulig håndballspill i hallen.

Foto: Rainer Prang / NRK

I fjor dukket spørsmålet om håndballspill i Halden ishall opp, fordi byens to håndballag på henholdvis dame- og herresiden i 1. divisjon, ligger godt an til opprykk i eliteserien etter sesongen som avsluttes våren 2014.

Men verken herrelaget Halden Topphåndball eller damelaget til Håndballklubben Halden har per i dag tilfredsstillende kamparenaer for eventuelt eliteseriespill, og dermed ble ishallen foreslått som et alternativ.

Kommunen har planlagt flere utredninger knyttet til mulig håndballspill i ishallen, men den første av utredningene - som nå straks er klar, kan legge håndballspill i ishallen dødt.

Les også:

Ishockey

BEHOLDER HALLEN FOR SEG SELV? Den første av flere planlagte rapporter rundt Halden ishall og mulig håndballspill, kan gi et definitivt svar på om ishockeyklubben Comet må dele hallen med håndballen eller ei.

Foto: Rainer Prang / NRK

Avgjørende rapport

Spørsmålet om ishallbygget tåler oppvarming og nedkjøling er helt avgjørende for om hallen kan brukes til håndballspill bekrefter kommunalsjef i teknisk etat, Ulf Ellingsen, overfor NRK.

Han sier en komplett utredning fra Multiconsult AS skal være klar den 1.april 2014. Men en del-rapport, som er rett rundt hjørnet, kan bidra til at ytterligere utredninger kan legges vekk.

- Vi har bedt om en delutredning vedrørende varmekapasitet og varmebehov, samt ventilasjonskapasitet og ventilasjonsbehov ved å endre forutsetningene for luft og varme i Halden ishall.

I tillegg har viu bedt om en bygningsfysisk uttalelse vedrørende kondens- og fuktproblematikken, som evtentuelt kan oppstå ved hurtige temperaturendringer. Denne delanalysen er lovet ferdig i løpet av denne uken (VVS anlegget), sier Ellingsen og fortsetter.

- Dersom denne delanalysen avdekker vesentlige problemer og eventuelle store tilleggskostnader for å få til dette i Halden ishall, kan det være liten grunn til å fortsette videre analysering, sier han.

Les også:

Håndball

KREVER 18 PLUSS. Et av Håndballforbundets to krav knyttet til om det kan spilles håndball i Halden ishall eller ei, er at temperaturen i hallen ikke må være lavere enn 18 plussgrader.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Krever 18 plussgrader

Sent i fjor ble det inngått en avtale mellom ishockeyklubben Comet og Halden kommune, der klubben gir fra seg inntil 15 dager i perioden isen ligger i hallen, for at håndballklubbene skal slippe til, hvis de rykker opp.

Håndballforbundet krever at ishallen minst skal ha 18 plussgrader, før det tillates spill.

Om Halden ishall vil tåle å bli varmet opp og kjølt ned har vært et viktig tema, og er satt i fokus blant annet av organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide.

- En ishall kan nok varmes opp til 18 grader, men det er helt avhengig av at den enkelte hall er bygget og dimensjonert for den store temperaturen med tilhørende variasjon av temperaturt, sa Eide til NRK i desember i fjor.

Les også:

Usikkerhet rundt kostnader

Det er kommet forslag om at det skal kjøpes inn et mobilt banedekke, som skal kunne legges på og tas av i ishallen, når håndball eller andre ikke is-relaterte aktiviteter skal gjennomføres i Halden ishall.

Hvem som skal betale for det mobile banedekket, hvor det skal lagres og hvem som skal legge dekket på og ta det av, er så langt ikke avklart.

At kommunen ikke har penger til et slikt banedekke er for lengst slått fast.

Ellingsen forteller at Halden ishall, som i 2009 ble stengt på grunn av det kommunen oppfattet som manglende brannsikring, nå gjennomgår nye branntekniske utredninger knyttet til at det kan bli annet enn is-aktiviteter i hallen.

- Utredning vedrørende brannteknikk, bygningsfysikk, samt lysteknikk, vurderes eventuelt i siste delanalyse, sier han.

Når det gjelder logistikken vedrørende lagring, legging og annet knyttet til det mobile banedekket, omfattes dette ikke av kommunens planlagte analyser.

- Nå gjelder det først og fremst å få klarlagt de bygningstekniske og bygningsfysiske forutsetningene. Videre politisk behandling vil det bli tatt stilling til, når vi mottar rapport på nevnte områder, sier Ulf Ellingsen til NRK.