Fryktet tørr brønn i fjor – i år tror Østfold-bonden at han kan sjøsette båt på jordet

Grunnvannet i Sør-Norge fylles opp i den «tørre» måneden februar. Alt vannet har ført til uvanlig mange farevarsler om jordskred og flom de siste månedene.

Richard Pettersen

Både brønnen bak Richard Pettersen og jordene rundt gården i Rakkestad er fulle av vann om dagen.

Foto: Petter Larsson / NRK

I april i fjor nærmet grunnvannstanden langs kysten av Sør-Norge seg et alarmerende lavt nivå. Den gang fryktet Richard Pettersen på gården Bærby i Rakkestad at brønnen hans skulle gå tom til sommeren.

I år er det tvert om.

– Nå renner det over. På noen steder på jordet kan du kjøre ei lita jolle med motor, sier Pettersen.

I Norge endrer nivået på grunnvannstanden seg med årstidene. I både lavlandet og på fjellet er nivået på det minste rett før snøsmeltingen om våren. Men årets rekordvåte og svært varme januar har ført til at nedbøren ikke ligger lagret som snø eller is.

Kartet til høyre viser grunnvannstanden 10. februar i år, mens kartet til venstre viser samme dato i fjor. I kartet betyr lyseblått og mørkeblått at det er henholdsvis høy og svært høy grunnvannstand, mens oransje og rødt betyr lavt og svært lavt. Grått betyr normaltilstand.

Kartet til venstre viser grunnvannstanden 10. februar 2019, mens kartet til høyre viser samme dato i år. I kartet betyr lyseblått og mørkeblått at det er henholdsvis høy og svært høy grunnvannstand, mens oransje og rødt betyr lavt og svært lavt. Grått betyr normaltilstand.

Grafikk: NVE

Dermed fylles det opp under bakken tidligere enn normalt, noe som gjør at jorda har vanskelig for å ta unna ny nedbør. Det skaper problemer for tømmerhentinga til Rakkestad-bonden.

– Jorda er så vasstrukken at jeg ikke kommer meg over jordet, sier Pettersen.

Høy grunnvannstand

Hervé Colleuille i seksjon for varsling av flom og jordskredfare i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forteller at det er veldig høy grunnvannstand i hele Sør-Norge nå.

– Februar er vanligvis en måned med mye is og snø, men i år ligner den mer på en vårmåned når snøen smelter, sier han.

Herve Thierry Colleuille i NVE

Hervé Colleuille i NVE følger med på utviklingen av grunnvannstanden i Norge. På dette bildet fra april 2019 viser han hvordan nivået var den gang.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Med høy grunnvannstand følger også fare for jordskred og flom. I helgen advarte NVE om jordskredfare i hele Sør-Norge som følge av mye regn og høy vannmetning i jorda.

Ni ganger farevarsel

Siden desember har NVE sendt ut gult farevarsel for jordskred og flom hele ni ganger. Oppsummert har det vært 17 dager med fare for flom eller jordskred i perioden – de fleste på Vestlandet, men også i Trøndelag og Nord-Norge.

– Det er uvanlig mye for perioden. Det er ikke normalt at man har fare for flom og jordskred på denne tiden av året, sier Colleuille.

Akkurat nå er det ekstra gjennomvått på Østlandet:

Bildet til høyre viser tilstanden for vannmetning i jord 10. februar 2020. Bildet til høyre viser jordas vannkapasitet samme dato.

Bildet til venstre viser grad av vannmetning 10. februar 2020. Rød farge er over 90 prosent. Bildet til høyre er fra samme dag og viser jordas evne til å lagre vann. Mørkeblått betyr svært liten lagerevne.

Grafikk: NVE

– Kan den høye grunnvannstanden bidra positivt hvis det blir en tørr sommer?

– Det er ganske mye vann i elver og en god del mer snø i høyfjellet enn normalt, så jeg er ikke så bekymret for sommeren. Men det er egentlig for tidlig å si noe om det nå, sier Colleuille.

Mye snø og is i nord

I Nord-Norge er det derimot en mer normal februartilstand.

– I nord er det i år mye mer snø og is over 500 meter over havet. Da er det normalt at man får en lavere grunnvannstand. Men når snøen smelter vil den bli høy, sier Hervé Colleuille i NVE.

I forhold til andre land er grunnvannsmagasinene med løsmasser små og tynne i Norge. De er derfor svært følsomme for meteorologiske variasjoner.