Frykter voldtektsoffer ikke husker overgrep

Politiet i Oslo berømmer sikkerhetsvaktene på Stortinget som varslet om voldtekten på Løvebakken. Verken offeret eller vitner har meldt seg.

Stortinget

VOLDTATT: Den angivelige voldtekten skjedde midt på trappa ved Stortinget i Oslo sentrum. Offeret har så langt ikke meldt seg for politiet.

Foto: Jarl Fr Erichsen / Scanpix

  • Vil ikke publisere videobilder
  • Politiet ber vitner om å melde seg
  • Kvinnen kan ha oppsøkt voldtektsmottaket

Til tross for store oppslag i media og solid videodokumentasjonen fra stedet, står politiet fortsatt uten spor etter kvinnen som skal ha blitt voldtatt midt på trappa på Løvebakken i Oslo sentrum natt til søndag.

Politiets eneste håndfaste bevis i saken er overvåkningsbildene fra sikkerhetskameraene foran Stortinget.

– Ved bevissthet

Politiet tror kvinnen var sterkt beruset da overgrepet skjedde. Dermed er det en mulighet for at hun ikke husker klart det som skjedde, og ikke vet at politiet leter etter henne, frykter etterforskerne.

– Det er en teoretisk mulighet for at kvinnen selv ikke vet at politiet leter etter henne. På videoen ser man at hun går til og fra stedet, noe som tyder på at hun var ved bevissthet, men vi vet at unge kvinner reagerer svært forskjellig på alkohol. Noen kan synge, danse og prate med folk, men likevel ikke huske noe dagen etter, sier leder for Sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid til NRK.no.

Ifølge Lid kan kvinnen også ha oppsøkt voldtektsmottaket i Oslo uten at politiet kjenner til det.

– Voldtektsmottaket og legevakten har taushetsplikt. Legevakten oppbevarer bevismaterialet i tre måneder, men dette er ikke tilgjengelig for politiet før kvinnen eventuelt selv kontakter politiet, forklarer hun.

– Feil å klandre vaktene

Bildene fra overvåkningskameraene overvåkes døgnet rundt via monitorer plassert i et eget sikkerhetsrom inne på Stortinget, men politiet mener det er feil å kritisere vaktene som var på jobb natt til søndag for å ikke ha grepet inn.

– Videoen er tatt på så langt hold. Man kunne godt ha sett på den videoen uten å oppfatte at det foregår en voldtekt eller ufrivillig seksuell omgang. Jeg mener at vi må berømme vaktene på Stortinget for at de varslet politiet, og dermed sørget for at en potensiell gjerningsmann ble tatt, sier Lid,

Over på minutter

Ifølge Lid satt vaktene inne på sikkerhetsrommet da de oppdaget situasjonen på trappa.

– De tolket situasjonen dit hen at kvinnen var så beruset at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv. De tenkte at denne kvinnen ikke var i stand til å ta selvstendige valg, og reagerte med å varsle oss, forklarer Lid.

Fra vaktene oppdaget det som skjedde, til de fikk varslet politiet var situasjonen over. Sikkerhetsvaktene fulgte etter gjerningsmannen da han gikk fra stedet, men kvinnen forsvant.

15-åring siktet

Basert på gjennomgang av overvåkningsbildene antar politiet at offeret kan være i begynnelsen av 20-årene. Hun er trolig etnisk norsk, og var svært beruset, mener politiet.

En 15 år gammel asylsøker fra Nord-Afrika er siktet for voldtekt, men så lenge offeret er ukjent har politiet ingen mulighet for å utarbeide en tiltale.

15-åringen ble løslatt i går, men ifølge Lid opprettholdes siktelsen i minst tre måneder dersom det ikke kommer fram nye bevis som taler for at situasjonen var frivillig.

15-åringen er siktet for voldtekt i henhold til straffelovens §192, første ledd, bokstav b.

Lovdata: Les hva denne paragrafen innebærer her

Mange vitner

Politiet tror flere privatpersoner filmet overgrepet, men så langt har ingen av vitnene meldt seg.

– På overvåkningsbildene ser vi at folk som passerer holder opp mobilen som om de filmer. Disse personene har trolig bilder av det som skjedde, sier Kari-Janne Lid til NRK.no.

– Tror dere vitnene er redde for å bli stilt til ansvar dersom de melder seg for politiet?

– Vi tror ikke det er redsel som gjør at folk ikke tar kontakt. I forhold til voldsepisoder er vi kjent med at publikum kan være redd for represalier, men dette er ikke tilfelle i etterforskningen av seksualforbrytelser.

Lid understreker at denne voldtektssaken er spesiell – nettopp fordi det var så mange vitner.

– En av de store utfordringene i voldtektssaker er at det sjelden er andre vitner. Derfor heller ingen grunnlag for å si at folk er redde for å melde fra i denne saken, forklarer hun.

Går ikke ut med videoen

Ifølge Lid er det uaktuelt å vise bilder fra videoen så lenge verken kvinnen eller vitnene ikke har meldt seg.

– Hadde det vært en gjerningsmann som ikke var tatt, ville vi vurdert å publisere bilder, men politiet kan ikke identifisere verken offeret eller vitner så lenge saken står slik som den gjør nå, sier hun.