Hopp til innhold

Myndighetene frykter flyktninger som Olga skal bli utnyttet

Politiet vil prioritere å hindre arbeidslivskriminalitet rettet mot ukrainske flyktninger. Særlig kvinnedominerte bransjer skal under lupen.

Ukrainske Olga Sopelnyk i hvit genser med sin 9 år gamle sønn Lev med grønn genser på fanget i søsterens hus på Hvaler i gamle Østfold.

VIL JOBBE: Olga Sopelnyk og sønnen Lev (9) kom til Norge i starten av mars. Nå er hun klar for å komme ut i arbeid.

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Jeg tror det er mer arbeidsutnytting i Ukraina enn i Norge, så mange ukrainere forventer kanskje ikke at sånt skjer her, sier Olga Sopelnyk.

32-åringen fra den ukrainske byen Sumy flyktet til Norge da krigen brøt ut.

Nå er hun bosatt hos søsteren på Hvaler.

Hun og de andre flyktningene i kommunen er i full gang med norskkurs. Nå ønsker hun å finne en jobb.

– Jeg har lyst å jobbe med noe innen salg eller service. Det har jeg erfaring med, sier hun.

Ukrainske Olga Sopelnyk i hvit genser jobber med norsk-oppgaver fra språkkurs. I søsterens hus på Hvaler i gamle Østfold.

Sopelnyk er på språkkurs 3 ganger i uka for å lære seg norsk. Hun håper det skal gjøre veien til jobb enklere.

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Ser på kvinnedominerte bransjer

Norske myndigheter frykter at ukrainere er særlig utsatt for arbeidslivskriminalitet.

– Vi snakker om en gruppe mennesker som i utgangspunktet ikke kom til Norge for å arbeide. De kommer fordi de er flyktninger. Det gjør at de kan være ekstra utsatt og sårbare for kriminelle, sier Erik Nilsen.

Han er nasjonal leder for arbeidslivskriminalitet-samarbeidet (A-krim) mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.

De har som hovedoppgave å forhindre arbeidslivskriminalitet i Norge.

– Det vi har grunn til å anta er at de risikerer å bli utsatt for arbeidskontrakter som ikke er i tråd med regelverket, og at det ikke blir ivaretatt lønn og rettigheter, sier Nilsen.

Skattekrimsjef Erik Nilsen

Nasjonal leder for A-krimsamarbeidet, Erik Nilsen, forteller at de nå følger ekstra med kvinnedominerte bransjer.

Foto: Andreas A. Vatnøy

Over 16.000 ukrainske asylsøkere er registrert hos Utlendingsdirektoratet.

Opp mot 14.000 av dem er kvinner og barn.

– Vi må se nærmere på bransjer som restaurant, primærnæring og renhold som er særskilt kvinnedominerte bransjer, sier Nilsen.

De vil følge ekstra med på bransjene hvor det antas at ukrainere vil jobbe.

En av disse er landbruket.

Les også: Venter færre ukrainske flyktninger til Norge

Behov for hender i landbruket

Østfold Bondelag deler bekymringen for at ukrainske flyktninger kan bli utnyttet.

– Når det kommer mange mennesker på kort tid, som har store utfordringer med å bosette seg i Norge, så er vi bekymret for at arbeidskriminalitet i landbruket også øker, sier leder Ole-Kristian Bergerud.

De fleste sesongarbeiderne jobber med sanking av frukt, bær og grønnsaker.

Ole Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag

Ole-Kristian Bergerud frykter at arbeidslivskriminalitet i landbruket kan øke på grunn av flyktningstrømmene fra Ukraina.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Landbruket trenger mange ekstra hender både før og etter sommeren, så jeg vil tro de fleste som melder seg får tilbud om en jobb.

– Men jeg håper bøndene som arbeidsgivere gjør som de skal og følger regelverket, sier Bergerud.

Les også: Krigen i Ukraina kan føre til matvarekrise – Sp vil ha kornlagre

Østfold kornlager
Østfold kornlager

Politiet: – Forebygging det viktigste

Ifølge Øst politidistrikt er problematikken rundt arbeidslivskriminalitet en av deres største prioriteringer for øyeblikket.

Det viktigste arbeidet for å motvirke dette er forebygging ved å gi ukrainere informasjon om hvilke rettigheter de har i Norge.

– Å gjøre ukrainere i stand til å takke nei til et tilbud de får, fordi de forstår at det er et useriøst tilbud, er vår viktigste strategi, sier Jan Kevin Brunvoll.

Han er politioverbetjent med funksjon som næringslivskontakt i Øst politidistrikt.

Jan Kevin Brunvoll, politioverbetjent med funksjon som næringslivskontakt i Øst politidistrikt i blå skjorte.

Næringslivskontakt i Øst politidistrikt, Jan Kevin Brunvoll, mener flyktninger er mer utsatt for dårlige avtaler.

Foto: Politiet

Brunvoll mener mange ukrainere kan lures inn i dårlige avtaler på grunn av ønsket om å støtte familiemedlemmer i hjemlandet.

– Ukrainere som er her nå har kanskje et behov for å komme kjapt i arbeid for å kunne sende penger hjem. Det gjør at de fort kan bli ofre for personer som ønsker å utnytte dem, sier han.

Vil gi tilbake til det norske samfunnet

Olga Sopelnyk har enn så lenge bare søkt på jobber via Hvaler kommune.

Hun tror det kan være vanskelig for ukrainere å få med seg hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.

– Jeg synes det må være mye informasjon lett tilgjengelig for å forebygge det. Det burde være informasjon om det allerede der de registreres.

Hun føler det er viktig å komme ut i arbeid for å gi noe tilbake til det norske samfunnet før hun eventuelt skal returnere til Ukraina.

– For meg er det veldig viktig å begynne og jobbe, for jeg kan ikke bare sitte å ikke gjøre noe. Norge har gjort mye for meg så jeg vil gjerne jobbe for å gi noe tilbake.

Les også: Sa opp etter én dag på ankomstsenteret: – Flyktningene lever under uverdige forhold

Ankomstsenteret i Råde
Ankomstsenteret i Råde