Hopp til innhold

Frykter tomme pulter ved skolestart

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet frykter igjen tomme pulter ved skolestart. I fjor behandlet Utdanningsetaten i Oslo 50 saker der elever ikke møtte opp til skolestart fordi de var etterlatt i utlandet av sine foreldre.

Frykter tomme pulter ved skolestart

FRAVÆR: Mange foreldre med minoritetsbakgrunn sender barna på skoler i hjemlandet mot deres vilje, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De frykter at flere barn aldri kommer tilbake til skolestart i Norge.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Ifølge mine tall, så er det 45 barn som vi var i kontakt med i fjor som var etterlatt i utlandet, forteller seksjonsleder i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Øst, Akhtar Chaudhry.

akhtar chaudry

Seksjonsleder i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Øst, Akhtar Chaudhry.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Men det er bare de barna som IMDI sine rådgivere i utlandet har kontroll på, så tallet er trolig høyere.

– Sånn har det vært over lang tid, og jeg frykter at dette også vil skje i år, sier Chaudry.

Mens enkelte sendes ut eller forlates i utlandet for å lære foreldrenes morsmål, er det også andre årsaker.

– Jeg har hørt innad i miljøet at det er en del ungdommer som har laget en del problemer, og kanskje havnet i et dårlig miljø. Derfor blir de sendt tilbake til hjemlandet, for å lære seg kulturen og hvordan de skal oppføre seg bedre, sier SV-politiker Said Aamin som har somaliske røtter.

Greier ikke følge vanlig undervisning

Said Aamin (SV)

Mange sender barna sine på skole i utlandet, fordi de har havnet i feil miljø, tror SV-politiker Said Aamin.

Foto: Privat

Han mener det skaper en del vanskeligheter når foreldre sender barna på skole i utlandet.

– Når barna kommer tilbake så har de ikke mulighet til å følge med den vanlige undervisningen som foregår på skolen, sier Aamin som mener dette er svært uheldig.

Barn som sendes ut av landet, har vært et hett politisk tema i flere år. Rapporten Transnasjonal oppvekst fra 2014 viste at problemet var størst blant norsksomaliere, men også utbredt blant barn med pakistansk og irakisk bakgrunn.

På undersøkelsestidspunktet var nesten 200 norsk-somaliske barn registrert bosatt i Somalia.

Barnetrygd

Hvis skolene ikke lykkes med å få tak i elevene eller foreldrene, så melder de ifra til NAV.

– Det er fordi de tenker at vi kanskje har mulighet til å finne ut hvor barna er. Men de gjør det også fordi det er rutine. Det henger sammen med at barn som oppholder seg i Norge, men ikke går på skole, ikke har rett på barnetrygd med mindre det er søkt spesielt om det, sier leder for sosialtjenester ved NAV Sagene, Kirsten Rytter:

I løpet av skoleåret 2015/2016 har Utdanningsadministrasjonen i Oslo behandlet 50 saker vedrørende udokumentert elevfravær, og har eller vil anmelde foreldrene til fire av disse elevene.

Kirsten Rytter sier mange elever kommer tilbake når NAV kutter barnetrygden.

– Det er en av hensikten med de rutinene vi har. Vi vil at barna skal komme tilbake på skolen, fordi den inntektskilden som foreldrene har fra Norge da stoppes.