Frykter støy på Taraldrud

Oslo kommune frykter at politiets planlagte beredskapssenter på Taraldrud i Ski vil gi mer bråk på Bjørndal og i den nye bydelen Gjersrud-Stensrud. I sin høringsuttalelse er byrådet bekymret for sprengning, helikopterstøy og utrykningsstøy.