Hopp til innhold

Frykter rasering av kaldtvannskoraller

Greenpeace vil verne korallrevene langs Østfold- og Bohuslänskysten.

Korallrev

Regjeringene i Sverige og Norge gjør for lite for å ta vare på korallrevene langs kysten, mener Greenpeace.

Foto: Moss Undervannsklubb

Greenpeace i Sverige krever at den svenske regjeringen gjør et korallrev langs Bohusläns- og Østfoldkysten om til et marint reservat.

Det levende kaldtvannskorallrevet Bratten, som nylig ble oppdaget på 80 meters dyp ved Väderöarna i Norskerenna, inneholder rundt 1 300 ulike arter, og trolig kan det være snakk om fler.

Nasjonalpark under vann ved Hvaler

Korallrev i Mossesundet

Sveriges mest artrike

I en pressemelding fra Greenpeace i Sverige kreves beskyttelse av området sydvest for Väderöarna i Nord- Bohuslän.

Korallrevene sammen med aksjonsleder, Truls Gulowsen

Miljøorganisasjonen Greenpeace mener at så mye som opptil 50 prosent av norske korallrev kan være ødelagt blant annet av bunntråling etter fisk. - Derfor bør de fredes med en gang, mener kapanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge (t.h.). Her fra en markering tirsdag denne uke da miljøvernminister Erik Solheim, fiskeriminister Helga Pedersen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen var i Ålesund.

Foto: Aina Rødal / NRK

Området er det ene av to kaldtvannskorallrev. Staffan Danielsson, som er ansvarlig for havspørsmål i Greenpeace Sverige, sier at området er helt ubeskyttet.

Han mener korallrevet inneholder det mest artsrike området på havbunnen i Sverige med unike hornkoraller, og har den største samling fauna på havbunnen i Sverige.

- Det er uakseptabelt at både danske og svenske yrkesfiskere bunntråler i området etter blant annet torsk, sier Danielsson, som frykter at korallrevet kan bli rasert.

Det andre levende kaldtvannskorallrevet ligger i Säcken-området nordvest for Strömstad og strekker seg til norsk side syd for Hvaler.

Ikke behov for fiskeforbud

Charles Olsson, som er yrkesfisker fra Grebbestad og styremedlem i den svenske yrkesfiskerforeningen i Nord- Bohuslän, ser ingen grunn til at det innføres trålingsforbud ved Bratten.

- Yrkesfiskerne er ikke noen trussel mot korallrevet. Vi har kartlagt området og vet hvor korallene befinner seg, og der er det ingen som slipper trålen, sier han til Bohuslänningen .

Det er funnet gamle tråler på havbunnen i korallrevet, og disse forklarer Olsson med at det er gamle trålredskaper fra før området ble kartlagt.

- I dag er dette ikke noe problem, sier Olsson og understreker at det er viktig at yrkesfiskerne ikke stenges ute fra området som er en viktig fiskeplass særlig for rekefiskere fra Sverige, Danmark og også Norge.

Kartlegging pågår

Det koker av liv på havbunnen på kaldtvannskorallrevene, og forskere er i full gang med å kartlegge artene og omfanget.

Botntråling av fisk.

Greenpeace mener bunntråling raserer havbunnen og frykter at kaldtvannskorallrevene skal bli ødelagt.

Foto: Illustrasjon: Havforskningsinstituttet

- Dyphavskoraller, som er viktige lekeområder for fisken, og fuglekoloniene må håndteres varsomt og det skjer best gjennom et nettverk av marine reservat, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til det svenske dykkerbladet Dyk.

Gulowsen sier mange av havets følsomme miljøer allerede er ødelagt eller alvorlig skadet.

- Om vi skal kunne bevare resten til de kommende generasjonenemå vi reagere nå og begynne med å behandle havet med respekt, sier Truls Gulowsen.

Sveriges første marine nasjonalpark

Det er ventet sterkt miljøfokus når Sverige overtar formannskapet i EU høsten 2009.

Samtidig med overtakelsen av EU-formannskapsrollen skal Sverige åpne sin og Skandinavias første marine nasjonalpark ved Koster utenfor Strømstad i 2009.

Hoveddelen av Kosterhavets nasjonalpark, som blir på rundt 45 000 hektar, foreslås lagt til havområdene og vestsiden av landområdene på Nord- och Sydkoster, samt de mange øyene sør for Koster.

På fastlandet er Saltö tenkt som innfalssport til nasjonalparken.

Marin nasjonalpark ved Koster