Frykter Politihøgskolen blir dårligere om den flyttes

Politihøgskolen er blant virksomhetene som kan bli flyttet ut av Oslo. I så fall blir 260 årsverk og over 600 studenter berørt.

Jon Åsmund Langemyhr og Olav Mølsæter er førsteårsstudenter

TVILER: Jon Åsmund Langemyhr og Olav Mølsæter er førsteårsstudenter på Politihøgskolen. De er overrasket over at regjeringen nå vil vurdere å flytte skolen.

Foto: ELSE KARINE ARCHER / NRK

Kommunalminister Jan Tore Sanner la i dag frem planer for å etablere nye statlige arbeidsplasser i distriktene.

Det er allerede bestemt at 630 arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Det gjelder blant annet Nasjonalt klageorgan for helsetjenester som skal flytte til Bergen og Norsk Helsearkiv til Tynset.

Nina Skarpenes

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, ønsker at skolen skal forbli i nærheten av Oslo.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I tillegg vurderer Sanner å flytte enda 1.200 arbeidsplasser, sammen med 600 studieplasser på Politihøgskolen, ut av hovedstaden.

Nyheten blir dårlig mottatt av både ledelsen, ansatte og elever ved Politihøgskolen.

– Vi har bygget opp et stort og solid fagmiljø over mange år. Vi er sannsynligvis blant Nordens største fagmiljø på politiforskning, sier rektor ved politihøgskolen, Nina Skarpenes til NRK.

– Vi er bekymret for at det skal settes på spill om vi må bryte opp dette fagmiljøet, sier Skarpnes.

Tviler på flytting

De to førsteårsstudentene NRK møter utenfor Politihøgskolen er overrasket over forslaget, selv om de personlig ikke ville hatt noe imot at skolen lå et annet sted enn i Oslo.

Likevel tviler de på at det blir noe av å flytte ut arbeids- og studieplassene.

– Det er mye politivirksomhet i hovedstaden, og det er mye nytte i å bli lært opp her, sier Jon Åsmund Langemyhr og Olav Mølsæter.

De peker på at mange av lærerne og resten av staben har tilknytning til Oslo, og neppe er villig til å flytte på seg.

Jan Tore Sanner på pressemøte

Kommunalminister Jan Tore Sanner la i dag frem regjeringens plan for statlige arbeidsplasser.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Frykter for kvaliteten

Den vurderingen er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund ved Politihøgskolen, Ole Halvar Larsen enig i. Han mener det er ekstremt viktig at skolen ligger i Oslo.

– Det vil bli en utfordring å sanke nok kompetanse ute i distriktene. Om vi flyttes ut av Oslo, er jeg redd for miste kontakten med særorganer som Kripos, PST og Økokrim, og vi vil miste kontakten med de andre høgskolene i Oslo, sier Ole Halvar Larsen.

– Det å få en foreleser fra Kripos til å poppe opp på kort varsel, for å bidra til en forelesning, vil være vanskelig om vi er for langt utenfor Oslo, sier Larsen.

– Betyr det at kvaliteten på skolen vil bli dårligere?

– Ja, det er jeg veldig redd for. Dersom vi blir pålagt å flytte til et helt annet sted i landet, så vil det ta mange år før vi vil besitte samme kompetanse som vi gjør i dag.

Men lokallagslederen tror likevel ikke flyttingen vil bli en realitet.

– Når vi får redegjort for det voldsomme behovet for å bli i Oslo, så tror jeg politikerne vil ta innover seg at vi bør bli her.