Frykter plassmangel i grisefjøsene

Svineinfluensa fører til at det hoper seg opp i fjøset.

Gris
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Leder Kristin Ianssen i Norsvin, svinekjøttprodusentenes organisasjon, sier til NTB at restriksjonene mot å flytte smittede dyr kan føre til store praktiske problemer.

Det kommer stadig nye grisunger og det kan fort hope seg opp i bingene, sier hun.

Utbrudd av svineinfluensa har ført til strenge restriksjoner i fjøsene. Dette kan gi plassmangel for bøndene.

- Veldig alvorlig

Kristina Landsverk i Mattilsynet

Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Foto: NRK

Seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag sier at spredningen av svineinfluensa er en veldig alvorlig situasjon for norsk svinehold. Han mener at problemer vil oppstå allerede med en tre ukers utsettelse for levering av slaktegris til slakteriene eller smågrisprodusentene.

To besetninger i Røyken og en besetning i Rogaland er smittet. Totalt er det nå påvist slik smitte i 14 besetninger, elleve av disse i Nord-Trøndelag. Det er tatt prøver hos 34 besetninger.

Svake sykdomstegn

- Smitte av svineinfluensa i norske svinebesetninger ser foreløpig ikke ut til å skape store problemer for grisene, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NTB.

Hun opplyser at det hittil ikke er meldt om dødelighet i noen svinebesetninger på grunn av svineinfluensa.

Dyrene som er smittet, har svake sykdomstegn som litt hoste og tørrhoste. I noen tilfeller er det påvist smitte uten at det er oppdaget symptomer på sykdom.

Restriksjoner

Etter at en svinebesetning i Nord-Trøndelag ble avlivet i forrige uke, er det ikke lenger aktuelt å foreta avliving for å hindre smittespredning. Det er heller ikke aktuelt å opprette bekjempelsessoner.

Det er mennesker som smitter grisen, og man vet at folk over hele landet har vært og er smittet av svineinfluensa. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å begrense sykdommen, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Men det er innført restriksjoner i alle smittede besetninger. De viktigste restriksjonene gjelder flytting av levende dyr. Transport av dyr til slakt vil bare kunne tillates etter nærmere godkjenning fra Mattilsynet.

Vaksinering

Kristina Landsverk sier at Mattilsynet er opptatt av at grisebøndene bør komme langt fram i køen når vaksine mot svineinfluensa blir tilgjengelig i kommunene.

Kristin Ianssen oppfordrer alle som arbeider i grisefjøsene om å la seg
vaksinere så fort som mulig når vaksinen blir tilgjengelig.

Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet opplyser til NTB at utsendelsen av vaksine nå er kommet i gang, i første omgang til kommunene i Nord-Norge, på Vestlandet og i Hedmark og Oppland.

I løpet av denne og neste uke skal vaksine sendes ut til alle
kommuner og sykehus. Hver mottaker får minst 500 vaksinedoser.

I de minste kommunene antas dette å være tilstrekkelig til å dekke behovet i første omgang. Ellers fordeles vaksinen etter kommunestørrelse og behov, sier Iversen.

Les: Svineinfluensa i åtte besetninger

Les også: Livredde for å smitte grisene