Frykter permitteringer av lærlinger

Finanskrisen kan føre til massepermitteringer blant lærlinger i Oslo og Akershus.

Lærling
Foto: Anne Lognvik / NRK

Både opplæringskontorene og Utdanningsetaten i Oslo jobber med kriseløsninger for lærlinger som mister arbeidsplassen sin.

Flere allerede permittert

Daglig leder Arvid Søgaard ved opplæringskontoret for tømrerfag er redd for at mange lærlinger kan miste jobbene sine:

- Ja, det frykter vi. Vi har allerede fått inn meldinger om en del permisjonsvarsler, og en del som er blitt formelt permittert. Og det er vel bare toppen av isfjellet vi ser så langt.

Det er over 4000 lærlinger rundt om på arbeidsplasser i Oslo og Akershus i dag. Spesielt i bygg- og anlegg og handels og servicenæringen er frykten for at mange lærlinger blir permittert stor.

Leder i utdanningsetaten, Astrid Søgnen sier opplæringskontorene nå jobber med løsninger for lærlingene, dersom situasjonen vedvarer:

- Hvis noen lærlinger skulle være så uheldige at de blir permitterte, og satt på vent i opplæringa si, så vil vi gjøre hva vi kan for at de i den perioden får relevant opplæring i forskjellige typer prosjekter, sier hun.

På den måten vil ikke læringene ha tapt mye opplæringstid, når situasjonen normaliserer seg igjen, mener Søgnen.

Elektrolærling

Det er over 4000 lærlinger rundt om på arbeidsplasser i Oslo og Akershus i dag.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Håper krisepakken bidrar

Nå håper etaten og bransjen på at regjeringens krisepakke som blir lagt fram i dag bidrar til å redde mange lærlingplasser.

Arvid Søgaard ved opplæringskontoret for tømrerfaget tror satsningen på å ruste opp offentlige bygg kan være prosjekter der permitterte lærlinger kan få den praksisen de trenger:

- I detalj forsøker vi vel å finne egnede arbeidsoppgaver. Vi har skissert for Oslos politikere, at de kanskje kunne offentliggjøre skoletoaletter, som det har vært snakket om før. Og at det kan være egnede oppgaver for disse lærlingene, sier han.

Frykter for rekrutteringen

Men da må politikerne være med på laget, hvis ikke frykter Astrid Søgnen i utdanningsetaten, og Søgaard ved opplæringskontoret, rekrutteringssvikt i flere bransjer i årene framover:

- Blir nedslagsfeltet stort her, vil vi til syvende og sist få et rekrutteringsproblem. De som blir sendt ut i arbeidsledighet, kan jo ende opp med å velge seg et annet yrke, hvis de blir gående lenge uten arbeid, sier Søgnen til NRK.

Arvid Søgaard deler bekymringen. Han frykter mange ikke tar sjansen på å utdanne seg til fagarbeider, dersom det ikke er arbeid å få:

- Det er uheldig for utvikling av fagkompetanse, der man kan risikere å miste et helt kull med unge fagarbeidere.