Hopp til innhold

Frykter nye p-regler kan hindre brannbilen

Både brannvesenet og politiet advarer om at de nye parkeringsreglene som byrådet i Oslo ønsker seg, kan gjøre det vanskeligere for utrykningskjøretøy å komme fram. Byrådet foreslår at de som bygger nye boliger ikke lenger trenger å sørge for parkeringsplasser.

– Mindre tilgjengelige parkeringsplasser på private områder vil føre til at vi får flere biler ut i gatemiljøet. Det kan igjen gi oss utfordringer med framkommelighet, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten.

Oslo politidistrikt advarer mot mer feilparkering i sin høringsuttalelse til de nye reglene. Også flere bydeler, velforeninger og kommunale etater påpeker at det å fjerne kravet til parkering i små og store boligprosjekter, kan tvinge flere til å parkere i bygater og villaveier.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen tror frykten for mer gateparkering er overdrevet. Hun viser til at de nye reglene kun gjelder nye prosjekter, slik at utviklingen skjer gradvis samtidig som færre og færre i Oslo har bil. Hun sier også at utbyggere kan lage parkeringsplasser hvis de vil, men inntil en viss grense.

– Vi vil også følge nøye med om det oppstår problemstillinger i enkeltområder, for eksempel med mye såkalt villparkering der folk parkerer ulovlig og det fører til problemer for utrykningskjøretøy. Da vil vi sette inn tiltak og for eksempel bruke trafikkbetjentene, sier Marcussen.

Snøkaos brannbil i bygate
Foto: Lars Magne Hovtun / Brann- og redningsetaten