Hopp til innhold

Frykter Mjøsas strandsone rasert

Ordførerne fra Eidsvoll og Stange var i dag i Oslo for å overtale miljøvernministeren til å velge riktig løsning for E6 og Dovrebanen nord for Minnesund.

Mjøsa mellom Hedmark og Oppland
Foto: Jarle Johansen

Kommunene krever mange tunneler på strekningen langs Mjøsa, men samferdselsmyndighetene mener dette blir for dyrt.

Terje Teslo

Ordfører i Eidsvoll, Terje Teslo

Foto: Senterpartiet

Positive signaler

- Jeg tolker det som om vi fikk noen vage signaler om at det ikke nødvendigvis er de billigste løsninger som skal velges. Det var innenfor akseptable rammer og det tolker vi positivt, sier eidsvollordfører Terje Teslo om signalene fra Erik Solheim.

For det billigste alternativet - er slett ikke det beste - for kommunene som skal få ny firefelts motorvei og tospors jernbane gjennom sine fineste natur og friluftsormåder.

Eidsvoll og Stange ønsker mest mulig av E6 og Dovrebanen lagt i flere tunneler for å skåne Mjøsas strandsone.

Les også: - For dyrt med miljøtunnel

Forsiktig med løfter

Samferdselsdepartmenetet mener derimot tunnelkravene blir alt for dyre. Nå ligger krangelen på miljøvernminister Erik Solheims bord, og statråden er forsiktig med løftene.

- Det dummeste du gjør er å love noe i forkant av prossessen. Vi vil her være i en dialog med Samferdselsdepartementet, Veidirektoratet og andre - og selvfølgelig også kommunene - for å finne løsninger som alle kan akseptere, sier Solheim.

Han mener dette kanskje er den største plansaken vi har i Norge nå. Det dreier seg om det kommunene synes det er veldig viktig å argumentere for, at man må ha et angsiktig perspektiv. Løsningene som blir valgt nå er for barn- og barnebarn, ikke bare for oss som står her nå.

Erik Solheim

Miljøvernministe Erik Solheim

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Frykter rasering av strandsone

- Kommunene frykter en rasering av Mjøsas strandsone, kan du som statsråd fra SV være med på det?

- Kommunene har fremlagt meget sterke argumenter for å vise hvor store de negative virkningene vil være for Stange og Eidsvoll - og for lokalmiljøet der - dersom man skulle velge de aller billigste og dermed raskeste alternativene, sier miljøvernminister Erik Solheim til NRK Østlandssendingen.

Han vil ikke gi noen dato for når avgjørelsen om E6 og Dovrebanen vil falle. Men poengeterer at han nå må bruke tid på å finne et levelig kompromiss.

Les også: Støtte til tunnel-krav