Frykter lengre køer på Svinesund

EU strammer inn all grensekontroll av godstransport neste år. Det kan gi større køer på Svinesund.

Lastebilkø
Foto: Rainer Prang / NRK

Fra 1. juli neste år blir grensekontrollen av godstrafikk skjerpet.

Større køer

Det er EU som av sikkerhetsgrunner strammer inn kontrollen, og heretter må transportører forhåndsanmelde alle godstransporter over svenskegrensen.

Jan Yngvar Tømmerholt i Norges Lastebileierforbund tror at resultatet blir større køer på Svinesund.

- Alle ekstra kontroller som innføres, bidrar til å skape mer kø, og på Svinesund har vi ganske mye kø allerede, sier Tømmerholt.

Han mistenker også at det nye kontrollopplegget kommer til å favorisere de store transportselskapene fordi de har bedre systemer på plass enn mindre transportbedrifter som kan komme til å måtte bruker mer tid på de nye kontrollene.

Flere sider

Gunnar Laursen, bedriftsrådgiver i NHO Østfold, ser både positive og negative sider ved den skjerpede grensekontrollen.

- På den ene siden har vi bedre kontroll med smugling og lyssky trafikk, som er positivt. Men på den andre siden er det slik at mer kontroll vil bety mer papirmølle og lengre ventetider og kanskje kødannelser. Dermed vil det oppstå en tidskostnad som må betales og slik vi ser det, blir det forbrukeren som til syvende og sist må betale, sier Laursen.

- Tollpostene for dårlig utstyrt

På svensk side er næringslivet svært kritisk til det nye kontrollopplegget. Olof Ericsson, handelsekspert i NHOs søsterorganisasjon i Sverige, Svenskt Näringsliv, tror det kan bli både tidkrevende og dyrt.

- Det vi risikerer er at vi får store køer på grensen fordi mange grensestasjoner ikke har det elektroniske utstyret som kreves. Jeg tror nok ikke at handelen kommer til å bli mindre, men det er all grunn til å tro at godstransporten blir dyrere og mer tidkrevende, sier Ericsson.

Han opplyser at Sveriges finansminister allerede har skrevet til EUs skatte- og tollkommisjonær Laszlo Kovak og klaget på de nye reglene.

Mulige unntak for Norge

På et forhandlingsmøte den 16. juni 2008 åpnet EU-kommisjonen opp for at Norge kan gis unntak fra EUs regler om forhåndsvarsling av varer mellom EU og tredjeland fra 1. juli 2009.

Kommisjonens hovedvilkår er at Norge innfører:

  • Forhåndsvarsling av varer mellom Norge og tredjeland etter EUs krav til systemer og løsninger
  • Konseptet om autoriserte økonomiske operatører (AEO) etter EUs retningslinjer
  • Risikoanalyse tilsvarende EUs modell

Videre forhandlinger om en avtale skal skje i tre arbeidsgrupper mellom EU og Norge. De starter sitt arbeid i august med sikte på å finne raske løsninger.

- Norge har i lengre tid hatt en god dialog med Kommisjonen med sikte på å finne praktiske og gode løsninger for varehandelen mellom Norge og EU. Dette er derfor en positiv utvikling i saken, sier statssekretær Geir Axelsen.

Han understreker imidlertid at forhandlingene ikke er i mål ennå.

- I de videre avtaleforhandlinger blir det nødvendig å gå grundigere inn i konsekvensene av en avtale, sier han.