Vil løslate innsatte og la flere sone med fotlenke

Kriminalomsorgen vil løslate innsatte med kortere dommer for å hindre spredning av koronavirus i norske fengsler. Ønsker også å utvide ordningen med fotlenker.

Stavanger fengsel

Innsatte som sitter på kortere dommer eller som snart er ferdig med soningen vil kunne bli løslatt for å minimere smitteutbrudd i fengslene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ønsket om såkalt fremskutt løslatelse kommer frem i et rundskriv som Kriminalomsorgen sendte ut til landets regioner mandag formiddag, skriver VG.

Tidligere løslatelse kan bli aktuelt dersom det anses som hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen.

«Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant innsatte og ansatte. (...) Straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd hjemler fremskutt løslatelse dersom særlige grunner taler for det.», står det i rundskrivet, som er signert assisterende direktør Jan-Erik Sandlie og seniorrådgiver Eirik Braathen, ifølge avisen.

– Vi følger situasjonen nøye og har daglige stabsmøter for å bli orientert om situasjonen. Vi bruker nå straffavbrudd og da er det helse eller andre tungtveiende grunner som gir grunnlag for det, sier direktør Tryggve Fosse i Kriminalomsorgen region sørvest til NRK.

Ifølge Fosse kan tidligere løslatelse være aktuell for disse:

  • Innsatte med under 90 dager igjen å sone kan løslates 10 dager tidligere.
  • Innsatte med over 90 dager igjen av soningstiden kan løslates 20 dager tidligere.
  • Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før endt soning.

Vil la flere sone med fotlenke

Kriminalomsorgen har foreløpig stengt alt inntak til fengsler med både høy- og lavsikkerhet. For domfelte som venter på soning kan det bli aktuelt å sone hjemme med fotlenke.

– Det som er på trappene nå, er å utvide elektronisk kontroll fra fire til seks måneders dommer. Det er på gang, men det må en lovendring til i Stortinget før det er på plass, sier Fosse.

Betyr det at de som venter på soning kan få sone hjemme?

– Ja, noen av dem. De som følger kriteriene for soning med elektronisk kontroll. De kan ikke ha en dom på lenger enn seks måneder.

fotlenke

Kriminalomsorgen jobber med å utvide ordningen med fotlenke slik at flere kan sone dommene sine hjemme.

Foto: SVEIN JACOB MATHISEN

Påvist smitte hos to ansatte

Kriminalomsorgen pplyser på sine nettsider at det er påvist koronasmitte hos to ansatte. De to gikk direkte i karantene og har ikke hatt kontakt med andre ansatte eller innsatte. Det er foreløpig ikke påvist smitte hos noen innsatte.

Kriminalomsorgen opplyser videre at de følger situasjonen nøye og vurderer tiltak for å forhindre spredning av smitte fortløpende.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Derfor innfører KDI også en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi ser det som helt nødvendig, i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte, skriver de.

Rundskrivet om fremskutt løslatelse trer i kraft umiddelbart og er i første omgang gjeldende frem til 13. april. I rundskrivet presiseres det at tiltaket ikke skal benyttes i tilfeller der smitterisikoen vil kunne øke.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 14.05.2021
2 623
Smittede siste 7 dager
127
Innlagte
774
Døde
1 556 905
Vaksinerte