Frykter ikke ulvene i Østmarka

Markabrukerne lar seg ikke skremme bort etter at alfahannen Fenris etablerte seg i Østmarka. Selv ikke etter to valpekull holder naturelskere og mosjonister seg hjemme.

Henriette Wathne Gelink og Hanna Kavli Lodberg-Holm

IKKE REDD: Kildene til Henriette Wathne Gelink og Hanna Kavli Lodberg-Holm sier de ikke frykter ulven, uavhengig hvor mye de bruker marka.

Foto: Rushda Syed/NRK

– Veldig mange av dem som har deltatt, sier det er spennende at ulven er her og at den har rett til å være her, sier Hanna Kavli Lodberg-Holm.

Sammen med Henriette Wathne Gelink har hun har forsket på markabrukernes meninger om ulvene i Østmarka.

Hanna Kavli Lodberg-Holm

FORSKE MER: Hanna Kavli Lodberg-Holm vil gjerne vite hva folk tenker om østmarkaulvene etter at de fikk valper.

Foto: Rushda Syed/NRK

Sommeren og høsten 2013 var de to masterstudentene fra Ås ute og gjorde 48 dybdeintervjuer med forskjellige personer.

– Vi delte inn kildene våre i to grupper. Den ene bestod av dem som fisker og jakter, og bruker marka daglig. De setter pris på ulvene, men tror at Østmarka vil bli for lite for dem og at de snart kommer til å vandre ut, sier Lodberg-Holm.

Den andre gruppen bestod av dem som bruker marka når de går på tur eller trener.

– Mange av dem var også positive til ulven, men de var bekymret for at for eksempel småbarnsfamilier ikke tør å bruke marka som de vil på grunn av ulven, sier Lodberg-Holm.

Deler gjerne marka med ulven

Da NRK tok turen til Østmarka for å høre hva folk synes om å dele området med alle ulvene, var tilbakemeldingen fortsatt positiv.

– Det er ikke et problem for meg eller for hunden min. Vi bruker marka hver dag, men har hverken sett, hørt eller kommet over ulvespor, sier Kristin Nordli.

Heller ikke Kjetil Ekkeren bekymrer seg for ulvenes tilstedeværelse.

– Jeg er generelt tilhenger av ulv i marka. Jeg er her ukentlig, men har dessverre aldri sett den selv.

Hanna Nordheim fra Hemnes i Høland tenker heller ikke på ulv når hun går på tur i marka.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg kommer opprinnelig fra et sted med mye ulv og jeg forstår veldig godt at mange er skeptiske der. Kanskje min skepsis vil øke dersom jeg merker ulven tettere på kroppen.

Ny rapport om sommerens sauedrap

Siden Fenrisulven etablerte seg i Østmarka høsten 2012, har det kommet to valpekull. Det andre kullet ble født i mai. Da kom trolig to nye valper til verden.

– Vi har jo ikke snakket med folk etter at ulveparet fikk valper. Det hadde vært spennende å gjøre nye intervjuer nå, sier Hanna Kavli Lodberg-Holm.

I tillegg kan flere ha endret syn på ulven etter sommerens herjinger i Enebakk, hvor over 50 sauer ble drept.

En ny undersøkelse om hva innbyggerne i Enebakk og Rælingen tenker om å leve side om side med ulven, er ventet i løpet av høsten.