– Vi har fortsatt mange oppgaver

Medietilsynet frykter ikke for jobbene til de ansatte når de mister ansvar til Konkurransetilsynet.

Medietilsynet i Fredrikstad

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om at noe av ansvaret til Medietilsynet i Fredrikstad skal overføres til Konkurransetilsynet.

Foto: Tiril Johansen Gudevold / NRK

Regjeringen vil ikke lenger at Medietilsynet skal ha oppsyn med hvem som eier norske medier. I stedet skal Konkurransetilsynet i Bergen overta ansvaret.

– Etter det jeg har forstått skal deler av oppgavene våre etter medieeierskapsloven flyttes til konkurransetilsynet, men det ser ut til at vi fortsatt skal beholde noen av informasjonsoppgavene våre. Det skal også utredes om vi skal ha en rådgivende funksjon overfor Konkurransetilsynet, sier konstituert direktør for konsesjon og tilsyn, Hanne Sekkelsten.

– Hvor stor oppgave vi får fremover etter medieeierskapsloven er foreløpig ikke helt klart, sier Sekkelsten.

Regjeringen foreslår å oppheve medieeierskapsloven og erstatte den med nye regler for oppkjøp og sammenslåing av mediebedrifter. Dermed blir en del av ansvaret fra Medietilsynet overført til Konkurransetilsynet.

Men Sekkelsten frykter ikke at det går utover arbeidsplassene i Fredrikstad.

– De siste årene har vi fått en økning i oppgaveporteføljen vår. Det er ikke noe som ligger i kortene om at det blir en reduksjon i antall ansatte hos oss. Vi har fortsatt mange arbeidsoppgaver. Vi vet at vi også vil få en del nye oppgaver fremover.