Hopp til innhold

Frykter helsebombe blant elevene

Foreldreutvalget for barna på Risum ungdomsskole frykter helseskader fra sopp og råte. Har ikke fått konkret svar fra kommunen på 11 måneder.

Risum ungdomsskole, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Foreldrene til barna på Risum ungdomsskole er i ferd med å miste tålmodigheten med Halden kommune.

Skolen skal jevnes med jorda på grunn av sopp- og råteskader, og i 11 måneder har foreldrene forsøkt å få kommunen til å granske barnas helse.

Så langt har de ikke fått noe konkret svar. 

 Latent helsebombe

- Jeg vet at Halden kommune kvier seg for å ta i denne saken. Det er ikke tvil om at flere av våre barn har helseproblemer, som følge av det elendige inneklimaet på Risum ungdomsskole. Her ligger det en latent helsebombe Halden kommune må stå til ansvar for, sier FAU-leder Morten Paulsen til NRK.  

Morten Paulsen, FAU-leder Risum ungdomsskole
Foto: Tom R. Andreassen

Han varsler en strengere linje overfor Halden kommune. Foruten rettslige skritt vil FAU nå vurdere å sende hele saken til fylkeslegen.

Frykter helseskader fra soppskolen

- Vi vil fortsette å være utålmodige. Etter at vi i mange måneder nå har prøvd å få gehør for vår uro hos kommuneoverlegen og skoleadministrasjonen, er tiden moden for å flytte denne saken ut over kommunens grenser, sier Paulsen.

Kommunelegen uforstående

Trenger ikke legesjekk, sier kommunelegen

Kommuneoverlegen i Halden forstår ikke kritikken som kommer fra foreldrene til elevene som går på Risum ungdomsskole.

I juni møtte han foreldrene og skrev senere et brev der han konkluderte med at skolen burde saneres og at elevene som fryktet helseplager burde oppsøke sin egen fastlege.

Etter dette har han ikke hørt noe fra foreldrene.

Kommuneoverlege Halvard Bø, tror ikke en felles legesjekk slik foreldrene ønsker vil være hensiktsmessig.

Kan gå mot erstatningssøksmål

FAU ved Risum har fått mange henvendelser fra bekymrede foreldre, som ønsker at barna deres blir undersøkt skikkelig av helsepersonell.

- Vi fikk de første reaksjonene for to-tre år siden fra foreldre som var bekymret for sine syke barn. Vi mener det er naturlig at barna som har gått ved skolen de siste to-tre årene bør helseundersøkes, sier Morten Paulsen.

Sopp- og råteskadene ved skolen er så omfattende at skolen vil bli revet og det skal bygges en ny skole.

I flere år har lærere og elever klaget på hodepine og andre symptomer, som kan relateres til dårlig inneklima. Lærerne har fått et tilbud om undersøkelser av helsen gjennom bedriftshelsetjenesten i Halden kommune, men barna har ikke fått noe tilbud.

- Vi har tatt opp dette med områderektor, kommuneoverlege og avdelingsleder, men dessverre uten noe særlig hell. Vi har fått beskjed om at de som var veldig bekymret skulle ta kontakt med fastlegen sin, sier Paulsen.

 Han sier foreldrene til barna ved skolen ikke er villige til å vente lenger på svar fra kommunen.
- Når man begynner å grave i dette, vil det sikkert komme opp spørsmål om erstatningssak fra de som har fått helsen skadet, sier Paulsen.

Risum ungdomsskole, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

- Forstår foreldrenes uro

Malvin Eikås (Høyre) er leder for Utvalget for undervisning og oppvekst i Halden kommune. Han sier han forstår foreldrenes frustrasjon.

- Jeg har forståelse for at foreldrene synes det har gått lang tid. Mitt ønske er at det skal være en kommunikasjon mellom kommuneoverlegen og foreldreutvalget, sier Eikås til NRK.

Han sier han torsdag snakket med kommuneoverlegen om saken, og Eikås lover at det vil bli arrangert et møte mellom FAU og kommunehelsetjenesten raskt.

- Jeg har snakket med kommuneoverlegen, og han er positiv til å få i stand et slikt møte, og det vil skje så raskt som mulig, sier Eikås.